tPublisert:  19.04.20

 

 

Oppfordrer til å støtte Vassfarporten Skisenter

Vassfarporten Skisenter er snart klar til bruk. Løypetraseen er rydda, skitrekk er montert, og preparingsmaskina er på plass. 

For tiden pågår det en emisjon i Vassfarporten Skisenter AS. Det skal utstedes minimum 80 og maksimalt 176 nye aksjer. Kjøpspris pr. aksje er  5.000 kroner. Etter aksjekapitalforhøyelsen vil den totale aksjekapitalen i selskapet være maksimum 1 000 000 kroner og minimum 520 000 kroner. Tegningsperioden for aksjer utløper 10.01.04.  Til nå er det solgt 73 aksjer.

Hedalen.no har spurt tre hedøler om hvorfor de støtter dette prosjektet.

Harald Arne Haugen har engasjert seg både som leder av Hebe og som privatperson i dette tiltaket.

--Jeg ser på dette initiativet som veldig verdifullt.  Vassfarporten Skisenter vil ha stor betydning for bygda.  Vi trenger folk som tar initiativ.   Det er flott at noen tør å satse!  Da er det viktig at både bedrifter og private gir sin økonomiske støtte til tiltaket og omtaler det positivt.  

Vi har gått tungt inn i prosjektet. Dette er et tiltak som også vil ha stor betydning for hyttefolket.  Det har igjen konsekvenser for oss. 

Per Harald Grøv, medeier i Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter, har også valgt å støtte prosjektet ved aksjekjøp.

Han mener at Vassfarporten Skisenter er viktig for både bygda og hyttefolket.  --Når bakken er i drift, vil den være et godt alternativ til å reise til for eksempel Aurdal.   Så mener jeg dette er viktig for andre som vil besøke bygda vår også.  Vassfarporten Skisenter vil helt klart ha positiv betydning for Ildjarntunet kurs- og turistsenter.  Vi kan for eksempel bruke skisenteret som et trekkplaster for å få nye gjester.

Per Harald tror alpinbakken vil bli et samlingssted i bygda. --Et slikt tiltak kan også ha betydning for bosettinga.  Kanskje vil flere velge å flytte tilbake til Hedalen.
Han nevner også de mulighetene som ligger i bortoverskiløyper innover åsen.  --Dette er et flott område som flere vil bruke mer når det blir tilrettelagt for det.   Kort vei Oslo er også en fordel for dette skisenteret.  Nå er det viktig at bygdefolket støtter opp om tiltaket med å kjøpe aksjer og å vise interesse for prosjektet ellers også.

Magne Ruud vil også bli med på aksjekjøp.
---Vassfarporten Skisenter er et viktig bidrag for å få til aktivitet bygda.  All aktivitet er bra!

Tiltaket vil være positivt for dem som bor her - spesielt for barn og ungdom. Skisenteret kan faktisk være en grunn til at man velger å bli boende i Hedalen.

Magne er også opptatt av Hans Fossholt sin innsats i dette prosjektet.  --Det er positivt at en pensjonist tar av sparepengene sine for å gjøre noe for bygda vår.  Han kunne ha valgt å legge seg på sofaen og nyte sin pensjonisttilværelse.  Istedenfor viser han stort engasjement.  Det må vi gi ham ros for! Nå får vi håpe på snørike vintrer, slik at bakken kan bli til glede for mange.

Avslutningsvis lurer vi på om Vassfarporten Skisenter vil være et tilbud for mer tilårskomne ungdommer. --Jeg kjører alpint hvert år og kommer helt sikkert til å bruke bakken, fastslår Magne.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |