t



Publisert:  19.04.20

 

 

Kontorparken

-Av Maren-

 

Kontorparken er en garasje som er bygget om til et moderne bygg, med flotte kontorer som er beregnet til utleie til forskjellige firmaer. Dette bygget ligger ca. midt i bygda Hedalen, med utsikt til flotte fjell. I denne sammenhengen har jeg intervjuet Wenche Vestrom. Hun begynte der i mars 2002 som regnskapsmedarbeider for ScanAccount.
 

- Hva er egentlig Kontorparken?

- Kontorparken er et bygg som er til utleie av kontorer til forskjellige firmaer.

- Hvordan og når ble Kontorparken til?

- Skal vi se. Faren til eieren av kontorbygget hadde det som garasje og verksted. Så tenkte hun litt til. -Da faren ble gammel og bygget ikke var i bruk, fikk sønnen en idé om å gjøre den om til et kontorbygg. Kontorparken ble åpnet høsten 2001. Hun gikk og hentet seg en kopp kaffe, satt seg ned og lente seg tilbake. 
 

- Hvem eier Kontorparken? Wenche tok en kaffeskvett, og fortsatte å fortelle.

- En utflyttet ”hedøling,” ved navn Osvald Fossholm eier Kontorparken.
 

- Er det noen firmaer som leier her? Hvem? Hun satte seg til rette på stolen og tenkte.
 

- Ja, det er et regnskapsfirma som heter ScanAccount. Kommunen leier til Småsamfunnsprosjektet som startet opp i høsten 2002. Noen ganger hender det at hyttefolk leier i ferier.

- Hvor mange ansatte er det der?

- Det jobber to i regnskapsfirmaet og en i  Småsamfunnsprosjektet, men vi har mange ledige kontorer som vi ønsker skal bli fylt opp.

- Hvilke forskjellige jobber blir utført?

- Det er regnskap, lønn, årsoppgjør o.s.v. Småsamfunnsprosjektet går ut på å utvikle bygda.     

- Har dere noen nye planer for bygget i fremtiden?

- Det vi håper på er å få leid ut alle kontorene og få  flere kunder, slik at vi får et lite miljø i bygget.

- Hvilke type utstillinger har det vært?

- Det har vært kunstutstillinger av keramikk, smykker, malerier og silketrykk. Dette er en veldig fin måte å få vist fram bygget på.

- Hvem var innom utstillingen, var det mest bygdefolk?

- Det var ikke bare bygdefolk, men en god del hyttefolk og folk fra nabobygdene, fordi utstillingen var i høstferien.

- Kommer det til å bli holdt flere utstillinger der?

- Etter det jeg har forstått skal det bli en tradisjon med utstillinger. Vi prøver å få til en utstilling hver høst.

- Blir Kontorparken brukt til noe annet enn jobb og utstillinger?

- Vi har også et flott møterom som leies ut til diverse møter både på dag- og kveldstid.

- Har Kontorparken et mål de vil nå?

- Det er å få fylt opp bygget og ha betjent sentralbord i resepsjonen hver dag.

- Hva mener du Kontorparken betyr for Hedalen?

- Jeg tror det betyr mye fordi det kan få folk til å flytte til bygda vår, og bygdefolket har muligheten til å leie kontorer her i Kontorparken.

 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |