tPublisert:  19.04.20

 

 

Årsmelding for Hedalen.no

 

Hedalen.no har vært på nettet siden mai 2000.  I disse dager passerer telleren 110.000 oppslag. Hver dag leses sidene av mellom 120 og 200.  Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på Bygdeutvalgets nettsted.  Valdresmagasinet via oss ei helside som hadde fått tittelen ”www.hedalen.no - god på nett”. 

Ideen sprer seg også i kommunen.  I vår brukte redaktøren tid på å hjelpe Begnadalen.no med å komme på nettet, og nå er en tilsvarende prosess satt i gang med sikte på å få egne nettsider for Bagn. 

En del nye tiltak har kommet på plass i løpet av året:

Kommentarspalta

Hver onsdag kommer ukens kommentar.  Det er åtte faste skribenter som bidrar med innlegg til denne spalta.  Forfatterne står helt fritt med tanke på hvilke temaer som skal tas opp. 

Skille mellom lokalt og eksternt stoff

Vi har laget nytt design på startsida.  Eksterne saker har fått ei egen spalte helt til høyre.  Lokale saker plasseres på midten av sida.  Fra oktober og fram til årsmøtet har vi hatt minst ett lokalt oppslag hver dag.  Vi kan nok ikke love å holde samme oppdateringsfrekvens hele året, men det er et mål å dekke mest mulig av det som rører seg i bygda vår.

Nytt læringsverktøy på skolen

Hedalen barne- og ungdomsskole har fått nytt nettbasert læringsverktøy av Norsk nettskole.  Alle klasser har nå egne klasseaviser.  Hebuposten er flyttet til PedIt, som programmet heter, og elever, foreldre og lærere kan skrive artikler bestående av tittel, bilde, ingress og brødtekst.  Ingen artikler kommer rett på nettet.  De går til en kø der redaktørene (lærerne) sorterer mellom hva som skal publiseres åpent og hva som en må ha passord for å få tilgang til.   Redaktøren på Hedalen.no er også hovedansvarlig for PedIt, og når klassene etter hvert tar verktøyet i bruk, vil stofftilgangen til Hedalen.no også øke.

Forum for kjøp/salg/bytte

En av kommentarskribentene foreslo at Hedalen.no burde opprette et eget forum for kjøp/salg/bytte.  Dette er nå på plass, og flere har allerede bidratt med innlegg.  Dette forumet letter redaktørens arbeid ved at brukerne selv kan publisere små annonser. 

Aktivitetskalenderen og bekjentgjørelser

Få lag og foreninger har sendt inn informasjon til aktivitetskalenderen.  Den er derfor tatt ut av bruk inntil videre. 

Mange er derimot flinke til å sende inn bekjentgjørelser, og disse legges nå ut på nettet tidligst ei uke før aktiviteten/møtet skal finne sted. 

Egne hyttesider

Redaksjonsrådet har hatt et møte med Bygdeutvalget og prosjektleder i Hedalsprosjektet, Gunnar Haugen.  Målet med møtet var å forberede egne hyttesider.  Vi har nå en spørreundersøkelse ute.  Denne vil danne grunnlag for videre satsing som også vil berøre Hedalen.no. 

Sidene til lag, foreninger og bedrifter 

Noen er flinke til å melde behov for oppdatering av slike sider til redaktøren.  Dette bør flere leietakere tenke på.  Det er viktig at Hedalen.no framstår som et oppdatert nettsted.

Redaktøren anbefaler at en legger ut statisk informasjon på egne presentasjonssider og bruker Oppslagstavla til å presentere nyheter. 

Reklame

Interessen for reklamebuttons har vært liten.  Vi har imidlertid ikke brukt mye tid på å markedsføre dette tilbudet. 

Utstyr og økonomi

Bruttoinntektene på nettstedet er nå ca. 38 000 kroner i året.  26 000 kroner ble brukt til å kjøpe inn en bærbar PC.  Denne letter redaktørens arbeid betydelig.  Saker kan skrives ute, og bilder kan lastes direkte fra kamera til pc. 

Til nå har vi leid domene av Active ISP.  Dette er dyrt, og plassen vi har til rådighet er for snau.  Hedalen.no vil derfor bli flyttet til ny server i løpet av februar.  Her får vi mye større plass til rimeligere pris. 

Redaksjonsrådet

Redaksjonsrådet består av Helge Nordby, Sigrid Haugen, Mona Strandbråten Ildjarnstad og Arne Heimestøl.

Vi har brukt en del tid på å diskutere framtida til Hedalen.no.  Redaktøren ønsker at noen på sikt skal overta ansvaret for nettstedet.  Det kan da bli en deltidsstilling som sikkert kan kombineres med andre oppgaver. 

Redaksjonsrådet bidrar ellers med råd når vanskelige spørsmål dukker opp.  Det er ikke ofte dette skjer, men redaktøren opplever det som en trygghet å ha flere å rådføre seg med. 

Arne Heimestøl

-redaktør-


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |