tPublisert:  10.11.06

 

 

Et kulturminne 

-Av Sigrid Haugen-

Gamlebygningen i Søre Storruste er et av de eldste husa som er bevart i Hedalen.

Huset er bygd enten sist på 1600-tallet eller først på 1700-tallet. I følge Ragnhild Dietrichson i rapporten ”Gamal byggjeskikk i Sør-Aurdal – rapport frå registreringa av hus bygde før 1900”, er gamlebygningen i Storruste og ”Prestestuggua” fra samme tida. Byggestilen er typisk for renessansehusa i Valdres, med svalgang langs langveggen.

Først på 1600-tallet fikk husa peis og skorstein, og dermed ble det mulig å bygge i to høgder.

Vi kan ganske sikkert fastslå at denne bygningen er det eldste to-etasjes bolighuset i bygda.

Anne Storruste Omsrud kan fortelle at garden har vært i samme slekta helt fra 1670, så svært mange generasjoner har bodd i denne bygningen. Annes oldeforeldre bodde der, senere ble den brukt av tjenestefolka. Den ble brukt som hovedbygning helt til 1927.

Huset har vært restaurert noen ganger. Et tilbygg mot sørøst, og at tømmerveggen er trekt fram over svalgangen er endringer som er gjort på 1800-tallet.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |