tPublisert:  10.11.06

 

 

Teinevassåsvegen

Skjebnen til Teinevassåsvegen ble drøftet på møte i utviklingskomiteen i Sør-Aurdal torsdag 12.2. Saken ble utsatt.  Tirsdag 18.2. møttes representanter for Nes kommune og Sør-Aurdal kommune for å ta ei felles drøfting.  Knut Korsæth og berørte grunneiere var også være med på dette møtet.

Prosjektleder Gunnar Haugen i Hedalsprosjektet forteller at det var et positivt møte.  En ønsker ikke nå å gå ut med informasjon om hvilke løsninger som ble foreslått. 

Det skal arbeides videre med saka på begge sider av Teinevassåsen.  Målet er å komme fram til en løsning som kan være tjenlig for begge kommunene.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |