t


Publisert:  10.11.06


                                    Hedalsavisa 2003    1. utgave

Velkommen som leser av bygdeavisa for Hedalen. I denne første utgaven vil vi informere om planene for Hedalsavisa samt gi en smakebit av hva man kan forvente seg av avisa framover.

Bygdeutvalget, småsamfunnsprosjektet i Hedalen og Hedalen.no står bak ideen om egen bygdeavis.  

Lag og foreninger

I Hedalen er det i overkant av 800 innbyggere. Bygda er kjent for sitt allsidige og aktive kulturliv og har nærmere 30 lag og foreninger. Mange av dem har egen Internettside under Hedalen.no.

Aktivitetskalender vinter og vår 2003 


 

Dato

Arrangement

Sted

16.02

Kretsrenn langrenn

Hedalen skole

28.02

Bygdemøte om småsamfunnsprosjektet

Hedalen skole

01.03 

Valdreskveld: 18.00. Middag  20.00 festkveld

Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter

21.3 – 23.3

Petatstevne, Hedalen Skytterlag

Petatmyra (Langs vegen mot Reset)

28.03 og 29.03

Korpskonsert

h.h.v. Begnadalen og Hedalen skole

30.03

Fjelltur på ski med Hedalen IL

Søbekk, Seterkn. Hestehøgd. ”lokalet”

12.04

Kulturkveld

Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter

13.04

Høgdespretten (skitur med grilling og kos)

Høgdefjell

17.04  (Skjærtorsdag)

Busupilken

Busuvannet

17.04

Gudstjeneste kl. 19.30

Hedalen stavkirke

18.04  (Langfredag)

Påskeandakt kl. 11.00

Villa Plaster, Røde kors hytta, Reset

19.04 (Påskeaften)

Skiskyting for alle aldre

Petatmyra ( Langs veien mot Reset)

19.04 ++ (www.revy.as)

Revy med Revygruppa Sidste utvei

Nordre Hedalen forsamlingshus

20.04   (1. Påskedag)

Gudstjeneste kl. 11.00

Hedalen stavkirke

17.05

17. mai:  Følg med på Hedalen.no for program

Hedalen skole

Mai/juni

Vassfarbrøtningen (se hedalen.no for endelig dato)

Nedre Grunntjern

 
Turkarusellen

Turkarusellen består av 12 ulike poster rundt om i kommunen - 5 av de er i Hedalstraktene. Turene kan gås sommer som vinter. Har du 9 klipp/ turer i kortet ditt innen 1. november, kan du sende inn kortet og delta i premietrekning – både for de som har flest turer og for de som har besøkt flest turmål.

Turkart med info er lagt ut i butikkene.

Idrettsanlegget ved skolen

Idrettsanlegget har de siste årene blitt rustet opp. I dag kan idrettslaget tilby:

  • Lysløpe på 2 km (prepareres med løypemaskin og trasen er egnet for både klassisk og fristil).
  • Hoppbakke: Liten bakke (10 meter), stor bakke (20 meter). Begge bakkene har to avsatser
  • Ishockeybane på ca 10 x 25 meter med vant.
  • Skileikeanlegg med slak akebakke, liten hoppbakke og område med kuler og staup.

Hele anlegget er samlet ved fotballstadion og har lys med tanke på kveldsbruk. Lyset slås på med bryter på veggen under hoppstillaset. Lyset slukkes automatisk kl.22.00. Løypemaskin med fres og sporsetter gjør at idrettslaget kan tilby gode forhold det meste av vinteren. Parkering på grusbanen. 

Nytt turkart

Sør Valdres Utvikling står bak utgivelsen av et nytt turkart som dekker hele Sør- Aurdal. Kartet er i målestokk 1:50.000 og fås kjøpt i butikker i Hedalen. Skiløyper er påtegnet.

Redningsvester

Hedalen Røde Kors Hjelpekorps har 25 redningsvester til utlån. Redningsvestene er i alle størrelser og kan fås lånt hos Joker butikken i Hedalen.  

Fossholt alpinbakke

Offentlige godkjennelser er på plass. For tiden arbeides det med markedsvurderinger, finansiering, selskapsdannelse og andre forhold rundt etableringen. Svar på disse spørsmålene avgjør om man går videre med planene om en slalombakke. Spørsmål rundt Fossholt alpinbakke kan rettes til grunneier Hans Fossholt. 

Småsamfunnsprosjektet i Hedalen

Er et kommunalt bygdeutviklingsprosjekt. Prosjektleder er ansatt i halv stilling med kontor i Valdres kontorpark Hedalen. Prosjektet startet opp i september 2002 og skal gå over 4 år. Hovedmålsetningen med prosjektet er:

”Prosjektet skal i videste forstand gi økt livskvalitet for alle i Hedalen, og bidra til at Hedalen blir ei attraktiv bygd å bo i, flytte til, arbeide i og besøke”.

Det er utarbeidet eget handlingsprogram der egne tiltak under områdene livskvalitet, næring/kompetanse og infrastruktur er beskrevet. Handlingsprogrammet og mer fra prosjektet finner du på https://hedalen.no. 

Hedalen.no

Hedalen.no er Internettportalen for informasjon om bygda. Siden oppdateres daglig, og informasjonstilbudet øker stadig. For tiden jobbes det med egne hyttesider og et turregister for nærområdet. Henvendelser kan rettes til redaktør Arne Heimestøl: Tlf 61 34 95 68, E-post: arne@norsknettskole.no. 

 Viktige kontakter

Sør- Aurdal kommune

61 34 8500

Sør Valdres Utvikling

61 34 64 61

Hedalen skole

61 34 95 45

Valdres Næringsutvikling

61 35 64 05

Biblioteket

61 34 97 33

Regionrådet for Valdres

61 35 94 50

Hedalsheimen

61 34 96 01

Valdres kommunale renovasjon

61 36 38 66

Legevakt

61 34 60 49

Hedalen.no, redaktør

61 34 95 68

 

 


 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |