tPublisert:  19.04.20

 

 

Husmorlaget er tilbake! 

For noen år siden skifta Norges husmorforbund navn til Norges kvinne- og familieforbund.

Dermed måtte Hedalen husmorlag endres til Hedalen kvinne- og familieforbund. Navneendringa var medlemmene lite glade for, og de har nå beslutta å melde seg ut av Norges kvinne- og familieforbund.. Dermed står de fritt til å ta tilbake sitt gamle navn, samt fritt til å arbeide med hva de ønsker. Både midler og innsats skal i sin helhet settes inn lokalt. 

Det blir 

ÅRSMØTE i Hedalen husmorlag 

på Hedalsheimen (det gamle aktivitetsrommet) 

mandag 10. februar kl. 19.00. 

Saker:  Valg

            Hvordan skal vi jobbe framover og hva jobber vi med

            Møteplan 

”Medlemsliste”, hvem ønsker å være med og hvem ønsker å vite når Husmorlaget har møter eller deltar med noe. 

Til årsmøtet: Ta med noe til kaffen og gevinst! 

VELKOMMEN! 

Styret


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |