t


Kommentaren

Publisert:  19.04.20


 

 

 


Årsmøtesesongen er over oss!

-Av Marit Aaslie Brenden-

Det nye året er allerede godt i gang og vi er definitivt inne i årsmøte-sesongen. Avisen er full av annonserte møter, og vitner om en rik flora av lag og foreninger i distriktet. Det vitner også om at det er mange mennesker som bruker mye av fritida si i organiserte aktiviteter.

De fleste av oss er mest fornøyd med å være ordinære medlemmer, men noen må også ta en tørn i styrene. Å finne folk som ønsker, eller sier seg villige til å ta slike verv, er ikke alltid like enkelt. Arbeidet i valgnemndene kan være en skikkelig utfordring.

Det er mange gode grunner for ikke å si ja til et styreverv. Vi har mye å gjøre i forbindelse med skole og jobb, og ønsker å prioritere familien når vi har fri. Dessuten er vi organisert først og fremst fordi vi ønsker å bedrive den aktiviteten laget/foreningen har som formål. Noen sitter allerede i andre foreningsstyrer. Mange vektige argumenter møter valgnemdas medlemmer i jakten på årets styre.

I ei lita bygd med mange aktive foreninger er det vanskelig å unngå at de samme personene blir sittende i flere styrer. Selv om folk i utgangspunktet er engasjerte og ønsker å ta sin del av ansvaret, kan det etter hvert bli for mye. Folk går trøtte på papirarbeid og organisering. Det er mange styreverv i hver forening, og en forholdsvis stor andel av medlemmene blir sittende i styret til enhver tid.

Et spørsmålet er om lag og foreninger er ”overstyrt” i forhold til den medlemsmassen de har.
Kan styrene klare seg med færre representanter, slik at man ikke sliter ut for mange medlemmer?
En del lag og foreninger er tilslutta nasjonale organisasjoner og er derigjennom pålagt et styre pr. reglement. Det er antageligvis ikke enkelt å bli unntatt reglene.
Dersom det blir færre medlemmer i styret, kan det dessuten medføre at mange føler ansvaret blir for stort.

Det er imidlertid mange grunner for å si Ja! til styreverv også. For det første får en bedre kjennskap til laget/foreningen. Man har større mulighet til å påvirke aktivitetene, og kan gjennom samarbeid få til ting man brenner for. Det gir nyttig erfaring i organisering, - noe som kommer vel med både i jobb og fritid. Et aktivt styre bidrar til å holde liv og engasjement i foreningen. Dersom flere sier ja, blir det mindre belastning på hver enkelt.
I tillegg kan styremøter være riktig så trivelige og sosiale!


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |