tPublisert:  10.11.06

 

 

Vann-vann varmepumper

Høye strømregninger har gjort at flere begynner å tenke på alternative energikilder.  Vann/vann varmepumper henter energien fra fjell, grunnvann, sjøvann eller jordvarme.

En varmepumpe kan best sammenliknes med et omvendt kjøleskap. Istedenfor å hente varme ut av kjøleskapet og senke temperaturen inne i skapet, sørger en varmepumpe for å hente varme fra naturen og gjøre den om til behagelig romvarme.

 

Det er mulig å spare mellom 20 og 70% energi til oppvarming ved hjelp av denne varmepumpeteknologien.  De mest effektive pumpene er de som henter varmen fra berg og vann. Bor du i en bolig på 130 kvm og installerer bergpumpe, vil kunne spare opptil 7500 kWh eller ca 4500 kroner årlig ved en strømpris (inkl nettariffen og avgifter) på 60 øre/kWh.

 

Det er vanlig å bore hull på ca. 140 meter ned i grunnen.  Dypere enn 10 meter er temperaturen i fjellet ca. 7 grader hele året. Borehullet skal ha en diameter på 11-15 cm.  Type bergrunn vil bestemme hvor mye varme brønnen kan gi fra seg.  Kvartsitt yter nesten tre ganger så mye energi som kalkstein og skifer.

 

Når en borer så dypt, vil en krysse vannførende sprekker.  Vannet vil fylle borehullet og normalt stabilisere seg 3-9 meter under bakken.  Det er en fordel med god vannsirkulasjon i slike borehull, for da kan en hente ut mer varme.

 

En kollektor er en slage som går i sløyfe fra varmepumpen og ut i varmekilden.  Slangen er fylt med vann og etanol.  Etanolen skal forhindre at væsken fryser.   Kollektorvæsken sirkulerer altså mellom borehullet og varmepumpa og avgir energi.

 

Varmepumper som henter varme fra berggrunnen, kan knyttes til rørsystemer i golv for å lage golvvarme.  Det er også mulig å koble dem på radiatorer. En tredje løsning er å koble pumpa til en varmluftsvifte.

 

Kostnadene ved brønnboring og installering av vann-vann varmepumpe er i følge Asle Ivar Lie ca. 100 000 kroner.

 

Så er det store spørsmålet:  Hva er det som lønner seg?  Novap har laga ei side der de viser varmeprisen fra fire ulike varmepumpesystem.  Les mer her.

 

Relaterte artikler:


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |