tPublisert:  10.11.06

 

 

Årsmøte i Hedalen Bygdeutvalg

Fredag 7.2. var det årsmøte i Hedalen Bygdeutvalg. Oddvar Gran ønska rundt 50 frammøtte velkommen.

Styret i 2002:  Oddvar Gran, Anders Haugen, Finn Holm Olsen, Bjørn Brenna og Astrid Braut.Årsmeldinga ble framført av sekretæren.  Fra salen kom det flere spørsmål knyttet til helsetilbudene.  Det ble framsagt frustrasjon over legevaktsordning og manglende lege- og ambulansetjeneste i bygda.

Bjørn Brenna la fram årsregnskapet.  Det kom ingen merknader til regnskapet.

Arne Heimestøl leste årsmelding og regnskap for Hedalen.no.  Årsmøtet takka for innsatsen redaktøren og Redaksjonsrådet har gjort så langt.

Leder i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar GranValg

Til tross for grundig arbeid hadde ikke valgkomiteen funnet ny lederkandidat etter Oddvar Gran.

Elling Fekjær foreslo at Oddvar Gran skulle ta på seg ledervervet for et år til.  Salen hadde stor sans for dette og kvitterte med rungende applaus.

Leder for valgkomiteen, Svein Gunnar Huset, gjentok forslaget, og Gran ble Kundan Rockstad ble valgt inn i styret.valgt med akklamasjon.

Valgkomiteen kunne presentere åtte kandidater til de to ledige styrevervene. 

Etter skriftlig avstemning ble Olaf Ødegaard og Kundan Rockstad ble valgt.

Øvrige valg blir gjort kjent i møtereferatet som publiseres søndag 9.2.

Orientering om Hedalsprosjektet

Gunnar Haugen orienterte om status i Småsamfunnsprosjektet.  Gunnar viste til handlingsplanen prosjektgruppa nå har laga.  Les mer her.

Fredag 28.2 blir det bygdemøte på Hedalen barne- og ungdomsskole. Blant anna følgende tema vil bli drøfta:

  • Orientering om status i Småsamfunnsprosjektet

  • Behov for hytteforening

  • Etablererkurs

  • Bygdeavis

  • Markedsundersøkelse retta mot hytteeiere

  • Planer for hyttesider på Hedalen.no

  • Vegsaken Nes-Nes. Arbeidsgruppe forsøkes etablert.

En heller munter del av møtelyden ;-)


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |