tPublisert:  19.04.20

 

 

Bredbånd til Hedalen i 2003?

Oppland fylkeskommune og Høykom har innledet et samarbeid om å skaffe kommunesentraene og skolene i Valdres og Østre Toten bredbånd i løpet av 2003.  Fylkeskommunen har fått 7,1 millioner i støtte til prosjektet.

Det forutsettes at kommunene i Valdres deltar med 3,6 millioner kroner i investeringer, og kommunene må avklare dette seinest 15. februar.

Erling Aronsveen i Oppland fylkeskommune forteller at driftsutgiftene på tiltaket for Valdres sin del er stipulert til 900 000 kroner i året. 

Hvilken teknologi som vil bli benyttet, er foreløpig uavklart.  Men Aronsveen regner med at radiolinker eller fiberkabel er mest aktuelt. 

Førsteprioritet i dette prosjektet er altså skoler og kommunesentraene.  Deretter vil det være næringslivet sin tur.  Privatmarkedet er prioritert sist.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |