tPublisert:  19.04.20

 

 

Hyttesider på Hedalen.no 

-Av Gunnar Haugen-

For å gi bedre informasjon til hyttebrukerne er det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal jobbe for egne hyttesider på Hedalen.no. Gruppa representerer småsamfunnsprosjektet, bygdeutvalget, redaksjonsrådet og redaktøren for Hedalen.no 

Tanken er å samarbeide med bedrifter, offentlige etater, lag/foreninger m.m. for å kunne gi informasjon og service spesielt rettet mot hytteeiere og hyttebrukere. Utforming av sidene er det mye opp til dere å bestemme.

Vi ønsker å systematisere og øke antall hjemmesider som er på Hedalen.no, tilby bestilling av matvarer og andre produkter/ tjenester via hyttesidene, kommunikasjon via e- post og å opprette et eget hytteforum. Sidene kan gjerne kalles et informasjons- og formidlingssenter. Vi mener det er behov for å samordne aktivitet og virksomhet som skjer i bygda. Men for å få dette til er vi avhengig av oppslutning fra bygda, og ikke minst fra dere hytteeiere som tilbudet rettes mot. 

For å kartlegge om det finnes et tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med planene, har vi utarbeidet en egen markedsundersøkelse. Denne kan du laste ned her.  Svar på spørreskjemaet kan sendes til

Hedalsprosjektet
ved prosjektleder Gunnar Haugen
3528 Hedalen

E-post: post@hedalsprosjektet.no

Hedalen.no                                                

Hedalen.no er nå inne i sitt tredje driftsår. Nettstedet har hatt 105.000 besøkende siden 23. mai 2000. Det er Bygdeutvalget i Hedalen som er eier av nettstedet.  Les mer om Hedalen.no her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |