tPublisert:  19.04.20

 

 

Utbygging av Hedalsheimen

Kommunestyret vedtok i desember at utbygginga av Hedalesheimen bo- og servicesenter skal starte i 2003.  Tegninger av bygget er godkjent av både Husbanken og kommunestyret.

-- Dette er ikke til hinder for at vi kan foreta mindre endringer, sier rådmann Ola Herman Aamot til Hedalen.no.  Da tegningene ble drøfta i kommunestyret, kom det bemerkning om at en burde se nærmere på fasaden til det nye bygget.  -- Dette vil vi gjøre, fortsetter rådmannen.  Fagmiljøet vil delta i planarbeidet, og naboer vil få nabovarsel på vanlig måte.  Skulle disse ha noe å bemerke, kan de melde dette tilbake til kommunen.

 

--Så lenge kostnadsrammen ikke blir brutt, og funksjonskrav Husbanken har behandlet ikke endres, er det mulig å få til forbedringer i prosjekteringsfasen en nå er inne i.

Byggestart er ennå ikke avklart, men rådmannen kan fortelle om god framdrift på andre kommunale byggeprosjekter.  Dette bygget er heller ikke av de mest kompliserte.  En anbudsrunde må imidlertid  til før en kan bestemme byggestart.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |