tPublisert:  19.04.20

 

 

"Billig legehjemmel" i Hedalen

Kommunestyret i Sør-Aurdal har gjort vedtak om at legekontoret i Hedalen snarest mulig skal betjenes tre dager i uka. Legehjemmelen som har væt knyttet til legesenteret i Hedalen, kan tilbys søker gratis. 

Det har utviklet seg en praksis med at leger som går fra sin hjemmel, skal ha royalty for dette av den som overtar.

En "gratis legehjemmel" kan vise seg å være et viktig argument for kommunen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |