tPublisert:  10.11.06

 

 

Om alderen på Hedalen stavkirke

Hedalen.no har mottatt en e-post fra Bjørn Lie vedrørende årringsdatering av tømmeret i Hedalen stavkirke.   Her er konklusjonen at tømmeret som ble brukt, er felt i tidsrommet 1161 til 1163.  Brevet gjengis i sin helhet.

På Hedalen.no står det en artikkel om Hedalskirka. Det står at den ble
bygd omkring 1160. Dette året er vel en slags offisiell "fødselsdato"
for Hedalskirka.

Jeg leste i fjor en artikkel om årringsdatering av gamle bygg og fant at
det var en Terje Thun ved NTNU som var engasjert i denne teknikken.
Jeg kontaktet ham og spurte om han hadde undersøkt Hedalen stavkirke
og hva resultatet var dette tilfellet. På dette svarte han:

"Det undersøkte tømmeret fra Hedalen stavkirke er felt henholdsvis vinteren 1161-62 og 1162-63.

Tømmeret er således felt over minst to vintre noe som er vanlig for så store bygg."

Det skulle vel derfor ikke være urimelig å anta at bygginga av kirka ble
påbegynt i løpet av sommeren 1163 og at en dermed kan regne kirkas
alder fra dette året (selv om grunnmuren selvsagt kan være påbegynt før).

Et lite apropos til årstallet: Jeg var i Paris i fjor høst og besøkte da bl.a.
Notre Dame-katedralen. Oppe på veggen inne i kirka fant jeg en slags
"plakett" hvor det var meislet inn en opplysning om at bygginga av
katedralen var påbegynt i 1163. Notre Dame og Hedalskirka er to nokså
forskjellige bygg, men om ikke annet så ser det ut til at de har alderen felles.

Hilsen
Bjørn Lie / Ålesundgate 3B / 0470 OSLO
bgunnlie@online.no


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |