t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Sentrum og periferi 

Forleden hørte jeg et foredrag av Ole Danbolt Mjøs. Mangeårig rektor ved Tromsø universitet og sentral drivkraft bak mange utdanningsinstitusjoner langs kysten fra Bergen til Tromsø.

Han snakket bl.a. om sentrum og periferi. Dette er ord vi vanligvis assosierer med by - land, sentrale strøk - utkantstrøk , sør - nord o.s.v. Ordenene brukes særlig i forbindelse med økonomi, politikk og kultur. 

Mjøs la inn en annen dimensjon - opplevelsesdimensjonen. Hans enkle påstand var: ”Sentrum er der jeg er”. Påstanden kan i utgangspunktet virke noe voldsom og bringe tanken hen på både tidligere enevoldsherskere og sikkert en og annen person vi kanskje oppfatter som en smule selvopptatt. 

La det imidlertid synke litt og tenk litt på det. Hva er vi opptatt av? Er ikke det familie, jobb, lokale aktiviteter, lokale tilbud ,venner, fritid og alt det som tilammen gjør det bra å leve og å være akkurat her. 

 ”Fokus” er et av nåtidens vanlige moteord. Første gang jeg hørte det var på kurs med avdøde landslagstrener i fotball Kjell Schou Andreassen. Han overførte treningsprinsippene fra fotball til organisasjonsutvikling i yrkesliv. Hans budskap var: Vi må fokusere på de riktige tingene, trene på det vi er dårligst i og gjøre hverandre gode.   

Et annet moteord er ”Målsetting”. Vi kjenner alle diskusjonene om mål, målsetting, målstyring og forskjellige varianter av dette. Målsettingsdiskusjonene favner alle organisasjoner fra store konserner som Statoil til de lokale idrettslag og musikkorps. Jeg har selv hørt konsernsjefen i Nordea, og lederen av Stavanger Brass Band holde tilnærmet like foredrag om målstyring. 

Dagens siste moteord er ”Strategi”. Nok et ord som kan ha forskjellig betydning. Opprinnelig et militært begrep hvor de forskjellige feltherrer la planer for hvordan de skulle utkjempe slaget for å ta knekken på den andre.

I dag oftest bruk i betydningen plan for suksess.  Hvor bringer så dette oss? Først - la oss avskaffe begrepet periferi i forhold til alle andre områder enn geometri hvor det betyr omkrets eller sirkellinje.

Deretter - la oss være enige om at sentrum er der vi er. Dette er verken molbo, jante, nisselue, navlebeskuing eller hva man ellers kunne bli forledet av enkelte til å mene. Derimot er det der vi bor, arbeider, går på skole, har våre fritidsaktiviteter og det vi ellers trenger for å ha et godt liv.

Det vi da må gjøre er å sørge for at påstanden blir riktig - sentrum er der vi er.  

Dette blir da utgangspunktet for fokus, eller det vi konsentrerer oss om og retter oppmerksomheten mot. Vi klarer ikke alt samtidig og må derfor ta en ting av gangen, fortrinnsvis også i riktig rekkefølge.   Gjør vi det vil vi også ha vesentlig større mulighet for å lykkes.Det er her strategien kommer inn. Hva gjør vi for å få dette til? 

Svaret ligger snublende nær - Småsamfunnsprosjektet! 

Vi er nå i gang. Gruppene innen de forskjellige områder er nedsatt og skal starte opp. Det er nå man skal over fra ord til handling.  Den første handlingen er - engasjer deg.

Med deg mener jeg denne gangen spesielt hytteeiere, eller fritidsbeboerene som jeg liker å kalle det.

Logg deg inn på  hedalen.no. Kom med dine ideer på Forum, direkte til Småsamfunnsprosjektet eller til referansegruppen for hytteeierne. Bli med på å gjøre Hedalen til sentrum, og husk, ingen god sommer uten et godt engasjement!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |