tPublisert:  10.11.06

 

 

Bredbånd til Hedalen i oktober

Hedalen barne- og ungdomsskole får bredbåndstilknytning i oktober 2003.  Leverandørene håper å kunne tilby næringslivet bredbåndstilknytning på konkurransedyktige vilkår. Hedalen.no gjengir pressemelding fra Oppland fylkeskommune.

Bredbåndavtale til 30 millioner kroner 

Torsdag 26. juni signeres en omfattende bredbåndavtale mellom Oppland fylkeskommune, Østre Toten kommune og seks Valdres-kommuner som oppdragsgivere og Eidsiva energi AS og åtte andre energiselskap som leverandører. Avtalen gjelder bredbåndtilknytning til ca. 65 lokasjoner, som blant annet omfatter inntil 6.000 skoleelever i fire videregående skoler, barne- og ungdomsskoler og kommuneadministrasjoner. Avtalen går over syv år og omfatter både etablering og drift. 

Bredbåndavtalen skal signeres av fylkesrådmann i Oppland, Bernt M. Tordhol og Eidsiva energi AS.

- Oppland fylkeskommune ønsker å bidra til rask regional utbygging av høyhastighets bredbånd i Innlandet. Gjennom utbygging av bredbånd til de videregående skolene i Østre Toten og Valdres-kommunene etableres en infrastruktur som etter hvert kan tilbys annen offentlig virksomhet og næringslivet i fylket. Vi har store forventninger til at utbyggingen vil gi næringslivet tilgang til bredbånd på konkurransedyktige vilkår, og med dette styrke næringslivets konkurransekraft, forteller prosjektleder Erling B. Aronsveen i IT-Forum Oppland. IT-Forum Oppland er et prosjekt i regi av Oppland fylkeskommune som skal fremme etablering og anvendelse av bredbånd i fylket. 

Avtalens oppdragsgivere:

Oppland fylkeskommune ved IT-Forum og kommunene Østre Toten, Vang, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. 

Avtalens leverandører:

Eidsiva energi AS er kontraktspart med Fjellnett AS, Gudbrandsdal Energi AS, VOKKS AS, Valdres Energiverk, Sør Aurdal Energi BA, Vang Energiverk, Mjøsnett AS og Hadeland Energi AS. Egroup Online AS er medleverandør.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |