tPublisert:  10.11.06

 

 

Bredbånd til flere enn skolen?

Eidsiva Energi har fått oppdraget med å bygge ut bredbånd til Hedalen barne- og ungdomsskole.  Jan Larsen i Eidsiva forteller at selskapet kan bruke flere teknologier:  radio, DSL og fiber.

--Vi legger stor vekt på å bygge ut slik at utkantstrøk og sentrale områder i størst mulig grad skal kunne likebehandles.  Dette ligger i avtalen vi har fått til med fylkeskommunen, og det vil også gjelde i forhold til andre som ønsker å knytte seg til linjenettet.

--Hva vil det koste for private og bedrifter å koble seg til?

-- Dette er det for tidlig å si noe om ennå, svarer Larsen. --I Gudbrandsdalen må ei enmannsbedrift ut med 1450 kroner i måneden for å bruke bredbånd med 400 K. Men prisene må vi få komme tilbake til.

--Hedalen har spredt bosetting.  Hvordan kan dere løse denne utfordringa?

--Det kan vi gjøre på minst to måter.  Enten kan man koble seg til linjenettet ved hjelp radiolink.  Da må man ha en boks på veggen og fri sikt til hovedlinken.  Men det er også mulig å bygge ut telefonsentralene med DSL.  Da kan man få opptil 2 megabits linje, men her må en huske på at det er forskjellig kapasitet på opp- og nedlasting. DSL er teknologi for å sende og motta data med høy hastighet på de vanlige telefonlinjene. Les mer om teknologien her.

Larsen forteller at alle henvendelser om utbygging må gå til Eidsiva og deres samarbeidspartnere.  I kommunen vår kan en snakke med Sør-Aurdal Energi.  Ved å organisere seg, kan en få til utbygging. Larsen kan i dag ikke  si noe om hvor raskt en kan tilby bredbånd til bedrifter og private i Hedalen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |