tPublisert:  10.11.06

 

 

Eksamen i verdens største klasserom

-Av Arne Heimestøl-

Gjennom fem år har elevene i 10. klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole vært vertsklasse for nettelever i Globalskolen.  I ukene 20 og 21 gjennomfører de eksamensforsøk i norsk over to ganger tre dager sammen med 15 nettelever i verdens største klasserom, på Internett.

Eksamensforsøk

Inntil 72 timer varer hver eksamen.  Det er Høgskulen i Volda som har laga eksamensoppgavene, og elevene kan ta prøven hjemmefra, på skolen eller hvor det er mest tjenlig.  Det er ingen eksamensvakter, elevene kan bruke alle hjelpemidler, i tillegg får de både elevrespons og lærerrespons på to av tre oppgaver de skal løse.

Det er Fylkesmannen i Oppland som har innvilga søknaden om å få gjennomføre dette forsøket.  For elevene i Hedalen og en elev i Trøndelag erstatter denne eksamenen ordinær skriftlig avgangsprøve i norsk.

Siden Globalskolen foreløpig ikke er godkjent som skole, har forsøket til nettelevene fått navnet avsluttende prøve.  Men oppgavene er de samme, de skal sensurers på samme måte, og karakterene nettelevene får, vil bli brukt av inntakskontorene når nettelevene søker opptak til videregående skole.

Første eksamensøkt

Første eksamensøkt starta mandag 12. mai klokka 00.01.  Da ble teksthefet "Frihet" publisert på Internett.  Elevene i Hedalen møtte på skolen som vanlig denne mandagen, og i fem skoletimer studerte de kildene heftet viste til.

På kvelden møtte vi nettelever på Internett via MSN, forum og e-post, og der kunne vi drøfte tanker, ideer og problemstillinger knyttet til ressursheftet. Det var også tid for å teste de passordbeskyttede samarbeidsromma som var satt opp til hver gruppe i PedIt.

Grytidlig tirsdag morgen, klokka 00.01, var eksamensoppgavene på plass på nettet.  Flere av elevene var oppe for å se hva de skulle jobbe med, og fra 08.00 kunne jeg på MSN registrere at elevene logga seg på Internett. Selve eksamen var i gang.

Men elevene i Hedalen var ikke alene på nettet.  Noen hadde "tjuvstarta" i forhold til vertsklassen.  Elever på Filippinene, i Canada, USA og Peru var i andre tidssoner enn hedølene og kunne følgelig starte med en gang. Andre nettelever hadde vanlig skoledag før de kunne begynne på oppgavene.

Fristen for å legge ut førsteutkast på valgfri oppgave var satt til 17.00, norsk tid, mandag. Etter dette var det tid for responsrunde. Denne gangen gikk tilbakemeldinga på innhold og sjanger i oppgavene elevene hadde valgt.  Selvresponsen på teksten skulle være på plass 18.00 og elevresponsen 22.00.

Fra 17.00 tirsdag til 01.30 onsdag arbeidet Per Rødøy (andrelærer fra Osen i Sør-Trøndelag) og undertegnede med å gi de 28 elevene lærerrespons.  Mens vi holdt på med dette, var mange av elevene i gang med obligatorisk oppgave.

Onsdag var andre eksamensdag.  Først var det tid for å studere tilbakemeldingene som hadde kommet.  Deretter kunne bearbeidinga av valgfri oppgave ta til. 17.00 skulle denne være på plass på samarbeidsforum igjen, og ny responsrunde, denne gangen blant annet på formelle sider og språk i teksten, kunne ta til. 

Torsdag var siste eksamensdag.  Innleveringsfristen var satt til 20.00. Det var svært få som hadde levert før 17.00.  Fra 18.00 til 20.00 var trafikken på MSN meget stor.  Jeg kunne se at elevene logget seg på, og i PedIt, læringsverktøyet elevene bruker, kom oppgave etter oppgave på plass.

Samtlige elever greide å levere.  Dette er i seg selv en prestasjon, for vi har erfaring med at data og Internett er noe som virker av og til. Harddiskkræsj i Trøndelag, ustabile linjer i Tyrkia og tordenvær over Coventry klarte ikke å stoppe verken elever eller lærere.

Sensur

Elevenes besvarelser er nå skrevet ut.  De sendes til sensorene Fylkesmannen i Oppland har oppnevnt.  Onsdag 18. juni faller sensuren.

Ny runde i uke 21

--Men vertselevene i Hedalen og nettelevene i verdens største klasserom er ikke ferdige ennå.  Mandag 19. juni starter langsvarsprøven. En ny skriverprosess skal gjennomføres, og først klokka 20.00 onsdag 21. mai settes det strek for eksamensforsøket.

Hvorfor en slik eksamen?

Det er flere grunner til at Globalskolen og Hedalen barne- og ungdomsskole søkte om å få gjennomføre dette forsøket. Her nevner vi noen av disse:

  1. Fra 2003 er det obligatorisk med prosessorientert skriving på eksamen i norsk.

  2. Fra 2004 blir det obligatorisk med IKT på samme eksamen.

  3. Å avvikle en tradisjonell avgangsprøve for nettelever, ville ha vært vanskelig.

  4. Vi hadde et ønske om å bidra til å utvikle alternative eksamensformer i grunnskolen.

Samarbeidet med Høgskolen i Volda

Dette skoleåret har Globalskolen og Hedalen barne- og ungdomsskole samarbeidet med Høgskulen i Volda.  24 studenter har laga sjangersider og gjennomført praksis knyttet til seks skriverunder. Undertegnede har vært øvingslærer for disse studentene.

Dette har vært et vellykket samarbeid.  Det er liten tvil om at elevene har utviklet seg mye.  Tekster publisert i Globalnytt, Hebuposten og på Hedalen.no er eksempler på hva elevene har skrevet dette skoleåret.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |