tPublisert:  10.11.06

 

 

Går du med byggeplaner?

I fjor startet arbeidet med klargjøring av nye boligtomter i Bronbakklia.  Asfaltering av veien skal gjøres i juni.  Etter dette vil det da være 8 byggeklare tomter i feltet.

Tomtene er solrike, og det er god utsikt både mot Bogen, Onsknatten og nordover i bygda.  Ta gjerne en befaring!

Priser for kommunale boligtomter er vedtatt i avgift- og gebyrregulativet til kommunen og er for tiden slik (vedtatt i kommunestyret 12.12.02):

  • Tomtepris kr 25,- pr kvm (ei tomt på 1 da = 25.000,-)

  • Refusjon for tekniske anlegg kr 85.000,-

  • Tilkobling vann kr 10.000,- og avløp 20.000,-


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |