tPublisert:  10.11.06

 

 

Nytt nettsted for sikker bruk av Internett

-Av Arne Heimestøl-

92% av norske barn har i dag tilgang til bruk av Internett på skolen eller hjemme.  Mange voksne er bekymret over hva barn kan komme borti gjennom bruk av nettet.

Det finnes pornografi, rasistisk og manipulerende informasjon, kommersiell utnyttelse av barn, brudd på barns personvern og farer knyttet til praterom på nettet.  Samtidig gir nettet fantastiske muligheter til rask informasjonstilgang og kontakt på tvers av geografiske skiller. Hvordan skal en forholde seg til Internett?

Et nytt nettsted kan forhåpentligvis bli til hjelp for dem som ønsker å ta nettets både gode og problematiske sider på alvor.  SAFT står for Safety, Awareness, Facts and Tools, og er et europeisk prosjekt initiert og ledet fra Norge.

Prosjektet har som mål å øke oppmerksomheten rundt trygg bruk av Internett for barn og unge. Du finner nettstedet på denne adressa:
http://www.saftonline.org/norge/

Jeg anbefaler deg å lese blant annet disse sidene:

Det er viktig at voksne prater med barn og unge om bruk av nettet.  Barn bygger opp sine egne holdninger i samspill med andre.

Familieministeren sa dette  på pressekonferansen da det nye nettstedet ble åpnet:

-Det viktigste "filteret" er det vi installerer i hodet på barna.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |