tPublisert:  10.11.06

 

 

Utbygging av Hedalsheimen

Formannskapet  drøftet 11.3. utbygginga av Hedalsheimen og kom til følgende konklusjon:  Rådmannen får fullmakt til å tilpasse nybygget til eksisterende bygg under følgende forutsetninger:

  1. Det skal være 7 boenheter i nybygget.

  2. Vedtatt kostnadsramme skal ikke overskrides.

  3. Byggestart skal være høsten 2003


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |