tPublisert:  10.11.06

 

 

Menighetens årsfest

Søndag 16. mars 2003 var det årsfest for Hedalen menighet på Ildjarntunet.

Vi tar med følgende tall fra årsmeldingen for 2002:

 • Antall gudstjenester:
26
 • Gjennomsnittlig frammøte ved gudstjenester:
85,7
 • Familiegudstjenester:
4
 • Barnedåper:
4
 • Begravelser:
9
 • Konfirmanter:
10
 • Vielser
5

Barnearbeid

Hedalen menighet driver søndagsskole, barnegospel, barnelag og dåpsskole.  Frammøtet har vært bra.

Ungdomsarbeid

15-20 ungdommer har deltatt på HUK i vinter.  De har møter på bedehuset annenhver mandag.

Aktiviteter for voksne:

Menigheten har seks fellesskapsgrupper.  Annenhver tirsdag er det bønnemøte på Ildjarntunet.

ALPHA-kurs

Menigheten har tidligere arrangert ALPHA-kurs.  Disse hadde menigheten så god erfaring med at det nå settes det i gang en ny kursrekke.

ALPHA-kurs forsøker å gi svar på viktige livsspørsmål som:

 • Hva er vitsen med livet?

 • Hva skjer når vi dør?

 • Er tilgivelse mulig?

 • Hvem er Jesus?

 • Er Jesus aktuell for oss i dag?

Menighetslokale

Hedalen menighet har behov for et sted for arrangementer utenom gudstjenesten.  Preststuggua er ofte for liten til dette formålet.

En har nå gått bort fra å eie et hus. I stedet for har menighetsrådet fått tilbud om å leie konferansesalen på Ildjarntunet. 

Utgiftene til leie vil fordele seg slik:

Årlig leie 5000 kr
Avgift pr arrangement: 340 kr

Leia tenkes finansiert av rentemidler fra fondet fra "Tjuvstykket".  Dette kan gå bra hvis renta holder seg over 4,9%.

Madonnaen

Det er installert et varmestyringssystem i stavkirka. Håpet er at dette skal skape et så stabilt inneklima at madonnaen kan tilbakeføres til kirka vår.

Munter møteleder

Svein Breen ledet årsmøtet og flettet inn flere morohistorier.  Vi gjengir en av disse.

En bibelselger oppnådde så gode resultater at sjefen ble mektig imponert.  Derfor ble han med selgeren en dag for å finne ut hva årsaken til salgssuksessen kunne være.  Nå hadde det seg slik at selgeren slet så ille med stamming.  Og da han kom til første potensielle kjøper, innledet han med å si følgende:

Ha-ha-har d-d-d-du l-l-lyst t-t-til å kj-kj-kjøpe e-e-e-e-en B-Bi-Bibel e-e-e-el-eller sk-ska-ska-skal j-j-jeg l-le-les-se d-den f-f-for d-d-deg?


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |