tPublisert:  10.11.06

 

 

Kulturminner

-Av Sigid Haugen-

I Steinbråtån, der vegen opp til Perlestenbakken og Ruste svinger av hovedvegen, står disse små, gamle husa. Vi som bor i bygda, og alltid har sett de stå der, legger knapt merke til dem, men tilreisende spør seg hva dette er. Antakelig har ikke mange bygder noe lignende intakt.
Det er 5 små hus, og alle har stått der i over 50 år. Noen atskillig lenger. 3 av dem er garasjer, eller bilhus, som de sa før, mens de to andre er sykkelhus.

Da de første bilene kom til bygda, hadde de færreste kjørbar veg fram til husa sine. Oppover til Kjensrud, Ringvold, Hagen, Ruste og Perlestenbakken, er det langt, bratt og steinete, og det var praktisk å bygge garasje nede ved hovedvegen, eller Storvegen, som den blir kalt. Syklene ble også parkert i sykkelhusa ved Storvegen. Dessuten tjente husa som midlertidig oppbevaringsplass for varer som kom med godsruta fra Hønefoss.

Steinbråtån var et samlingspunkt for kara fra denne grenda. Her møttes de med hestene sine og venta på godsruta, mens de ganske sikkert utveksla nyheter og fortalte mang ei historie.

Foto:  Arne G.P.

Sett fra venstre:
Det første huset tilhørte Harald Hagen. Her hadde han motorsykkelen sin. Det neste er bilgarasjen til øvre Kjensrud. Den er fra slutten av 1930-tallet. Dernest bilgarasjene til Torkild Hagen og nedre Kjensrud. Lærer Gunder Kjensrud (Kjensru’n), flytta dette bilhuset hit fra Nerstad i 1952. Det siste er sykkelhuset til Tidemann Fekjær.

Nå er det lenge siden bilhusa og sykkelhusa i Steinbråtån har vært i bruk. Alle har bilveg helt fram til boligen sin , og sakte, men sikkert forfaller disse minnene fra ei anna tid.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |