tPublisert:  10.11.06

 

 

Tverrpolitisk stiller ikke liste

Tverrpolitisk kommuneliste i Sør Aurdal stiller ikke til valg for neste fireårsperiode. Hedalen.no har mottatt følgende pressemelding:

Tverrpolitisk kommuneliste i Sør Aurdal stiller ikke til valg for neste fireårsperiode.

Beslutningen er tatt ut fra følgende faktum:

TPK har hatt som en forutsetning for sitt arbeide at man skal være et reelt alternativ til de partipolitiske listene ved at vi : 

a)      skal stille en ukumulert liste hvor velgerne får en reell valgmulighet, og

b)      at personene på lista skal være fra alle de forskjellige bygdelagene i kommunen. 

Selv om tilfanget av  kandidater er upåklagelig, viste nominasjonsprosessen at tverrpolitikk engasjement i enkelte bygdelag var for dårlig, ved at vi ikke klarte å nominere personer fra Begnadalen, og at tilfanget av kandidater fra Bagn sentrum var for svakt. 

Det er videre et faktum at TPK i de to siste valgperiodene har bidratt til betydelig utvikling innen tilrettelegging for bosetting i Reinli, utbygging av botilbud for eldre i hele kommunen, utbygging av Sør Aurdalheimen og pådriver for rehabilitering av Sør Aurdal Ungdomsskole.  Disse kampsakene var noe av grunnlaget for vår eksistens.  Når disse politiske sakene er i ferd med å realiseres, synes noe av det spontane grunnlaget for tverrpolitisk engasjement å være redusert. 

TPK ser imidlertid store utfordringer også for neste fireårs periode, med aktuelle samarbeids-relasjoner kommunene i mellom, eventuell kommunesammenslåing, og ikke minst nødvendige tiltak for å prioritere skole, eldre og helse til fordel for  kommunalt byråkrati. 

Det skal imidlertid presiseres at TPK ikke blir nedlagt, og kan ved sitt styre og ved hjelp av sin  økonomi være på banen igjen om fire år, dersom behovet, engasjementet og folkeviljen skulle vise seg å være tilstede. 

For TPK Sør Aurdal 

MAGNE RUUD


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |