tPublisert:  19.04.20

 

 

ÅRSMELDING 2002 

BAUTAHAUGEN SAMLINGER -  SØR-AURDAL 

Styret består av: 

Elling Fekjær                         leder

Mari Goplerud Rygg                   nestleder

Oddvar Gran                         kasserer

Jorunn H. Grøv                       sekretær

Arne Heimestøl                       IT-ansvarlig og styremedlem 

Varamedlemmer:   Emmy Bakkom, Odrun E. Ruud, Martin G. Bakke og Gudrun Klemmetsrud. 

Bautahaugen var 100 år i 2002.  I 1902 ble den gamle rundhaugen og dansarfeten midt i bygda, Jonsrudhaugen, gitt som gave til formål å være samlingssted for bygden.  Nasjonalismen og museumsvisjonene grodde her godt fra første stund. 

Hele 2002 var preget av det store jubileet.  14 styremøter ble avholdt.  En egen hovedkomite for jubileet bestående av ordfører Knut Torgersen, Knut Korsæth, dir. Ingar Ranheim, konservator Jahn Bøhre Jahnsen, kallskapellan Kjell Ellefsen og Elling Fekjær hadde 7 møter.  12 møter/ samlinger ble avholdt med lag og foreninger i Hedalen/ Sør-Aurdal for å forberede jubileet.

Komiteen for jubileumsboka hadde 14 møter/ samlinger.

I tillegg hadde deler av styret en rekke møter med konsulenter, entreprenører, arkitekter etc. i forbindelse med det nye museumshuset og sikringsanlegget. 

Det store 100-års jubileet  ble arrangert søndag 30. Juni.  En fullsatt stavkirke reiste seg da prosesjonen med nåværende fylkesmann, ordføreren i Sør-Aurdal, fylkesordføreren, Opplands stortingsmann i Kulturkomiteen, dir. ved Valdres folkemuseum, tidligere fylkesmann, repr. Fra fylkestinget og styret for Bautahaugen Samlinger gikk bak prosesjonskorset og fant sine plasser ved koret i kirken.  Med tale av domprost Ole Elias Holck fra Hamar og andre dyktige medvirkende ble festgudstjenesten minnerik. 

Etter folketoget fra skolen til Bautahaugen, åpnet fylkesmann Hille Valla det nye museumshuset.  Hun holdt en innholdsrik tale om Bautahaugen, bygdas og bygdeNorges framtid. Fylkesmannen skrev dato og sitt navn på en stein ved inngangen.  Dette vil bli hugget inn og bli historie for alltid -. 

Innbudte gjester ble servert lunch på nyrestaurerte Solstad.  Den store folkemengden kjøpte mat og drikke på museumsområdet. 

Det store kulturprogrammet som Bente Ingholm Hemsing hadde lagt tilrette for i Brakadokka, ble godt mottatt.  Her var bl.a. taler, korsang, hornmusikk, opplesing, sketsjer, folkesang, dans og musikk.  Alt på et høyt faglig kulturelt nivå. 

Inger Stensrud, Sigrid Haugen og Mari Goplerud Rygg hadde laget en variert og innholdsrik utstilling under tittelen «En bygd gjennom 100 år» i det nye brannsikre rommet.  Mange så utstillingen på selve jubileumsdagen og under sommersesongen. 

På setra kunne en få servert vafler og nykokt prim, rundt omkring på det store og flotte museumsområdet kunne en høre fele- og trekkspillåt, eller et kor som sang i en lund.  Damer som laget teger- eller neverkurver var å finne ved årestuggua.  På setervollen var slåttekarer og rakstejenter i full gang med slåtten. 

Kort sagt jubileumsdagen var en dag fra kirkegang og høytidlige konserter til varierte kulturinnslag.  Takket være utallige lag, foreninger og enkeltpersoner som tok ansvar for forberedelser og gjennomføring av arrangementet, ble Bautahaugens 100-års jubileum en stor dag alle de frammøtte vil huske som en flott kulturmønstring  - Bautahaugen verdig.

En jubileumsvideo ble tatt opp.  Denne vil bli lagt ut for salg. 

Boka Bautahaugen 1902 - 2002  -  samlingssted i Hedalen gjennom 100 år  av Eldor Bråthen på 144 sider ble ferdig til jubileet.  Boka har mye historisk stoff om museet og Hedalen, og en mengde bilder fra ulike tidsepoker.  Boka er utgitt i 1000 eks. og tar vare på mye kulturhistorisk stoff fra å gå i glømmeboka. 

Kunsttrykk med 5 ulike motiv fra Bautahaugen Samlinger laget av kunstneren Eskild Narum Bakken ble godt mottatt.  De innrammede signerte og nummererte bildene vil være til salgs. 

Museumshuset  påbegynt høsten 2001 sto høyreist og flott  30. Juni 2002.  I sokkeletasjen er det foruten toaletter, et større brannsikkert magasin.  I hovedetasjen er det et flerbruksrom for salg, utstillinger og stedet hvor omviser holder til.  Det andre rommet er møterom og kjøkken. 

Bautahaugen har i lang tid savnet et brannsikkert magasin, hvor vi kan ta vare på gamle papirer, bøker spesielt verdifulle gjenstander m.m.  Nå har museet innlagt vann og gode toalettforhold.  Men den gamle utedoen vil fortsatt være å finne for de som ønsker å gå på do «på gamlemåten».

Museumshuset fikk sin opprinnelige gråsteinsmur opplagt rundt huset.  Her er det også plantet «gammeldagse blomster»., og begge rommene i hovedetasjen har gammel funksjonell innredning - alt gitt som gaver fra bygdefolk. 

Vann og kloakk 

Bautahaugen har nå rikelig med vann, takket være dypvannsboring.  Fylkesmannen i Oppland og Sør-Aurdal Kommune godkjente planene for et moderne, større infiltrasjonsanlegg for kloakk nedenfor selve museumsområdet.  Dette ble bygget og tatt i bruk til jubileet. 

Sikringsplan

Museet har ikke hatt god nok brann- og innbruddssikring.  Styret har arbeidet mye med dette de siste årene.  Sikring etter moderne metoder for bl.a. varsling er kostbart.  Dette vil nå finne sin løsning for hele Bautahaugen Samlinger, takket være øremerkede tilskudd fra Fylkesmannen i Oppland og Norsk Museumsutvikling. 

Sommersesongen 2002

var selvsagt preget av 100-års jubileet.  Mange var innom for å se på det nye museumshuset, kjøpe Bautahaugboka og andre gjenstander.  Besøkstallet gikk noe ned.  Dette har nok sammenheng med det store antall besøkende på selve jubileumsdagen.  Mange tilreisende, hyttefolk m.fl. var på museet 30. Juni og kom derfor ikke seinere på sommeren. 

Fylkeslandbruksstyret

var på befaring i Sør-Aurdal 26. Juni.  De ønsket å få en orientering og se Bautahaugen og garden Bergsrud.  Fylkeslandbruksstyret og landbruksdirektøren er tydelig interessert i å følge med i hva den fine kombinasjonen Bautahaugen Samlinger og Bergsrud med dens store potensiale  vil utvikles til. 

Bergsrud

Alle juridiske forhold i tilknytning til overtakelse av den store gava Bergsrud er nå i orden.  Nå når jubileet er over, er styrets mål å arbeide med utvikling av de muligheter som ligger i garden og dets herligheter.  Arbeidet må skje i nært samarbeide med ansvarsmuseet Valdres Folkemuseum, bygdefolket og andre interesserte må selvsagt få si sitt. 

Natursti

Bygdeutvalget og «Småsamfunnsprosjektet» i Hedalen har tatt initiativ til å lage en natursti/ tursti mellom Bautahaugen og Hedalen Stavkirke.  Noen historiske vandringer har gjennom årene gått mellom disse to attraksjoner.  Deler av trasen har vært noe problematisk å gå p.g.a. at det er foretatt tekniske inngrep i deler av traseen - som stort sett følger Den gamle Hedalsvegen fra ca. 1835.  Natur - kulturstien vil gå forbi Hedalsmølla, som er Bautahaugens eiendom.  Vi hilser derfor tiltaket velkommen. 

Parkeringsplassen

mellom forretningen O. Nordbys Eftf. Og Bautahaugen er nå i meget god stand.  Avtale om parkeringsplassen er nå forhandlet fram og undertegnet av begge parter. 

Valdres Folkemuseum - konsolideringsprosessen

Storting/departement har bestemt at det skal være et ansvarsmuseum for et større geografisk område - med flere museer tilknyttet gjennom avtaler.  En forutsetning for økonomisk tilskudd og faglig veiledning er forpliktende avtaler mellom ansvarsmuseet og det enkelte museum.  Styrene ved Valdres Folkemuseum og Bautahaugen har inngått avtalen gjeldende fra 1. Januar 2003.  Styret ved Bautahaugen har stor tro på at samarbeidsavtalen vil styrke hele museumsregionen Valdres til det beste. 

Hedalen skole

En fin forsommerdag i juni kom et langt tog nordfra og svingte opp til Bautahaugen.  Skolebarna var kledd som i gamle dager.  Jentene kanskje med skaut, guttene med luer som for 80 år siden.  Noen hadde heimgjorte sko, andre gikk barbeinte i vårsola.  Lærerne var kledd som skolemestre burde være, først i forrige århundre.  Skolen brukte hele museumsområdet denne skoledagen med ulike aktiviteter.  Dette for å få en opplevelse av å være skoleelev i gamle dager. 

Førjulsarrangement på Bautahaugen 06.-07. desember

Med god hjelp av Hedalen Husmorlag, (som også bidro med kaker og juletrebelysning) barnegruppa og frivillige salgsutstillere fra bygda, kan vi se tilbake på et vellykket arrangement.  Mange, både bygdefolk og hyttefolk besøkte Bautahaugen denne helga.  Vi kunne by på salg av ulike husflidsprodukter, lodd på mange fine gevinster, kaffe og kaker i tillegg til servering av  pølser som var sponset av Joker Hedalen og Finnsbråten.  Selve hovedarrangementet foregikk på lørdag ettermiddag.  Da fikk vi besøk av barnegruppa som serverte «blånissedrikk» og snipp i forbindelse med at julegrana ble tent.  Barnegruppa bidro også med sang.  Etterpå hadde vi besøk av «mormor til åtte ungene» i Rigmor Brendens skikkelse.  Hun samlet alle til ei hyggelig eventyrstund i Liesstuggua, hvor det for anledningen brant lystig på peisen.  Alle barne fikk hver sin pepperkakemann etter at eventyrstunda var over.

Vi fikk mange positive signaler på arrangementet, og vi håper dette kan bli en tradisjon. 

Økonomi

En bevisst økonomistyring fra styrene for Bautahaugen gjennom mange år har vært å spare penger for å forsøke å realisere et museumshus m/ brannsikkert rom, kloakk og vann.  Målet er nå nådd. På grunn av dette har Bauthaugen i dag et lån på ca. 170.000.-.  Styret for Bautahaugen må si seg svært godt fornøyd med å makte å få gjennomført museumsbygget - og alle de andre større prosjekter og bygg på Bautahaugen de siste årene uten å sitte igjen  med større lån enn 170.000.-.  Dette er takket være stram økonomistyring, stor dugnadsinnsats og gaver. 

Framtida til Bautahaugen ser styret lyst på.  Vi eier og forvalter nå

 
  • et moderne og flott museumsområde på selve Bautahaugen på 20 da
  • 5 hus med ulike tun og funksjoner
 
  • Hedalsmølla
 
  •  garden Bergsrud med seter og skog både i Vassfaret og mot fjellet.
  • et stort antall inventar og gjenstander av antikvarisk verdi.
     

Samarbeidet med bygdefolk, lag og foreninger, ansvarsmuseet, Bagn Bygdesamling og andre museer er godt. 

Bautahaugen Samlinger fremstår nå som en kulturperle.  Vi i styret tror folk i framtida stadig vil se mer verdi i å ha Bautahaugen Samlinger innen sitt område. 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |