tPublisert:  10.11.06

 

 

Om løypekjøring i Hedalen

-Av Ole Bjarne Strømmen- 

Jeg har først nå oppdaget debatten på Hedalen.no, og ønsker å komme med noen fakta.  Vi i Sør-Valdres Utvikling BA har stor fokus på løypekjøring. Vi er klar over at skiløper er en viktig faktor for at hyttene skal brukes om vinteren.Sør-Aurdal er en stor reiselivskommune når vi medregner alle hyttene.Bruken av hyttene har stor betydning for det eksisterende næringslivet i kommunen. 

Hyttene kan være den beste muligheten for ny næringsutvikling Hedalen slik jeg ser det. 

Sist vinter ble det utarbeidet en database for å få mer bidrag fra hyttene til løypekjøring.

I tabellen under kan dere se de foreløpige resultater av innbetalinger denne sesongen.

Innbetalinger fra Hytter i Hedalen pr.1/3-03

 

 

 

Oversikt innbetalinger 2003

Antall hytter totalt i området

Antall innbetalinger

% bet. Hytter

SØBEKKSETER

4

2

50,00

BUSUVATNET

36

10

27,78

TEINEVASSÅSEN

276

79

28,62

FLEDDA

60

15

25,00

HELSENINGEN

107

28

26,17

ÅSLI KRETS

10

2

20,00

MUGGEDALEN

82

15

18,29

STRØEN

9

1

11,11

VASSFARET

20

2

10,00

ILDJARNSTAD KRETS

15

2

13,33

(Fledda har i tilegg egen innkreving som ikke vises i denne tabellen)

(Hedalen ligger under gjennomsnittet for andre områder i kommunen.) 

Innbyggere av Hedalen som har hytte er flinke til å betale bidrag til løypekjøringen, men befolkningen ellers har ikke bidratt særlig mye.

Sist sesong var det bare 5 innbyggere i Hedalen som syntes løypene i fjellet var verdt et bidrag. 

Når det gjelder hyttebidrag er det vanskelig å peke på hva som er årsaken til dette, men jeg tror det har en sammenheng med relativt spredt hyttebygging. Derfor føler kanskje mange hytteeiere at løypen ikke går i nærheten av hytta. Kjøre løyper nært alle hytter klarer vi nok aldri, men vi skal selvfølgelig prøve hva vi kan for at flest mulig blir fornøyde med tilbudet. 

I fremtiden vil vi vurdere å bruke nytte/kost prinsippet. Vi har ikke økonomi til å kjøre løyper som ikke blir brukt eller medfinansiert.

Derfor kan det bli helt avgjørende for produktutviklingen at hytteeiere, næringsliv og befolkningen engasjerer seg også økonomisk.

Økonomien til løypekjørerne er ikke all verden i forhold til den innsatsen som gjøres. Det er slik som Håvard sier at uten næringskjøringen hadde det blitt dårlig.

Derfor vil SVU sørge for at løypekjørere som ønsker det, har næringsløyve slik at det økonomiske grunnlaget blir best mulig for de som ønsker å drive slik næringsvirksomhet. 

Hvis noen ønsker å komme med kommentarer eller spørsmål så send meg gjerne en e-post. 

Ole Bjarne Strømmen

Daglig leder

Sør-Valdres Utvikling BA

Telefon: 915 31770 eller e-post obs@svu.no


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |