tPublisert:  10.11.06

 

 

Åpen emisjon i Vassfarporten Skisenter AS

På ekstraordinær generalforsamling i Vassfarporten Skisenter AS 07.11.ble det vedtatt å gjennomføre aksjeemisjon (kapitalforhøyelse). Det skal utstedes minimum 80 og maksimalt 176 nye aksjer i selskapet, tilsvarende en aksjekapitalforhøyelse på minimum 400 000 kroner og maksimalt 880 000 kroner.

Utsikt fra bakken mot Vassfaret

Etter aksjekapitalforhøyelsen vil den totale aksjekapitalen i selskapet være maksimum 1.000.000 kr, og minimum 520 000 kr. Aksjene i Vassfarporten Skisenter AS har pålydende 5 000 kr. Kjøpspris pr. aksje er 5 000 kroner.

Driftsbudsjettet

Inntektssiden er i følge prospektdokumentet eieren har sendt ut, veldig avhengig av snøsituasjonen. En normal sesong kan man regne varer fra 1. desember til 1.april, det vil si. 4 mnd/ 16 uker. Med åpent lørdager og søndager blir dette 32 dager.

I tillegg regnes vinterferie + 5 dager, jul + ca 5 dager, påska + 5 dager og avtalte skidager + ca 10 dager. Totalt åpent 57 dager. Det er innregnet salg av 1800 billetter på 57 dager som medfører gjennomsnittelig 32 personer i bakken hver dag. I tillegg kommer et beregnet salg av 100 årskort.

Hans Fossholt mener dette er realistiske tall basert på at det i Hedalen er 800 innbyggere, over 700 hytter og ingen alpinanlegg i nærheten. Han håper anlegget også kan trekke til seg folk fra Nes og Begnadalen. Fossholt regner også med at et samarbeid med Mystic Mountain, Vassfaret Leirskole, Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter, Vassfarhuset, Fekjær Psyk. Senter og Hedalen B/U skole, vil trekke folk til anlegget.

Hele prospektdokumentet kan lastes ned her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |