tPublisert:  10.11.06

 

 

Valg av styre for Bautahaugen Samlinger

Ifølge vedtektene oppnevnes hele styret med varamedlemmer av Sør-Aurdal kommune. Forrige valgperiode ble det oppnevnt 5 medlemmer med 4 varamedlemmer samt leder og nestleder.

Jorunn H. Grøv, Oddvar Gran og Emmy Bakkom hadde frasagt seg gjenvalg. Vedtak i kommunestyret 20.11. 2003:

Medlem av styret Funksjon Varamedlem
Elling Fekjær leder Martin Bakke
Mari Goplerud Rygg nestleder Grethe Karin Fossholm Lie
Knut Korsæth   Gunnar K. Haugen
Harald Arne Haugen   Magne Omsrud
Kari Halldis Brenden   Knut Erik Digene
 

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |