tPublisert:  10.11.06

 

 

Allehelgensdag

Allehelgensdag er en minnedag.  Det siste året har det vært 16 dødsfall i Hedalen.  Pårørende til dem som har mistet en av sine kjære i løpet av det siste året, var spesielt invitert til gudstjeneste i stavkirka sist søndag.

Det var en vakker søndag.  Ute skinte sola, og nysnøen drysset fra bjørkene ved kirka.  Samtidig var det en vemodig dag.  Det var mange som det siste året hadde mistet en av sine nærmeste.  Allehelgenssøndag ble nok en dag for både sorg og takk.

Anne Hilde, Gunnlaug og Odd ved lysgloben.Nettkapellan Lars-Erik Espeland sier det slik:  -Helgenene vi minnes, er ikke utnevnt av noen pave - de er utnevnt av Gud selv - de er vanlige kvinner og menn som har blitt en del av evighetens mysterium. De er mennesker som har funnet nåde hos Gud. (..`) Vi vet lite om evigheten, og slik må det være, for vi er bundet av erfaringens begrensninger. Men Johannes viser oss en virkelighet som sprenger begrensningen og lar oss se at midt i alt vi ikke kan vite, vet vi dette: At Gud er der hvor vår erfaring slutter.

Eiliv prest sier at de som har gått bort, kan være forbilder for oss som lever, forbilder på hva Gud har gjort gjennom deres liv. Bibelen er opptatt av hellige.  Dette er en betegnelse som Guds ord bruker på alle døpte.  Dåpen er altså starten på en vandring mot det mål Gud har pekt på for oss.  Dåpskjole, konfirmantkappe og prestekjole skal alle minne oss om det samme.

Guri Amundsplass var organist under høymessen.  Hun hadde fått med seg Hermann Nordby på kornett. Klokkeren rettet en hjertelig takk til dem begge for vakkert tonefølge under gudstjenesten.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |