tPublisert:  10.11.06

 

 

Kulturprisvinner 2003: Gunvor Marie Thorsrud Berg

-Av Sigrid Haugen-

Sør-Aurdal kommunes kulturpris for 2003 ble fredag kveld tildelt Gunvor Marie Thorsrud Berg. En fullsatt sal tok del i hyllesten til den verdige prisvinneren under kulturkvelden på Sør-Aurdal ungdomsskole. 

Kulturprisen ble i år delt ut for 25. gang. Siden prisen ble delt ut for første gang i 1978, har 17 enkeltpersoner og 8 organisasjoner fått prisen. 

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. 

Påtroppende varaordfører Kåre Helland foretok prisutdelinga. I sin tale sa han bl.a.: 

”Vi har i år en svært verdig prisvinner. Vedkommende har gjort en enestående innsats innen kulturlivet i Sør-Aurdal, og har vist stort engasjement.  Årets prisvinner har vist en stor historieinteresse, og står for kvalitet i alt hun gjør.” 

Fra Gunvors lange merittliste dro han i første rekke fram hennes engasjement i Sør-Aurdal historielag, hvor hun har vært hoved-drivkrafta siden oppstarten i 1980.

Hun var en pådriver for å få rydda og merka Kongevegen gjennom kommunen. Kongevegen var sentral i markeringa av tusenårsskiftet, med arrangementet Underveis, der en 2 dagers pilegrimsvandring langs Kongevegen ble gjennomført.

Gunvor har vært aktiv i utgivelsen av Sagn og Soge i Søndre Ourdahl, som har kommet ut annethvert år siden starten i 1982. Hun sitter fortsatt i redaksjonskomiteen.

Bevaringa av Erlandshaugen kan også i stor grad tilskrives Gunvor.

Det samme gjelder Bangsmoen. 

At bevaring av gamle kulturmiljøer har vært av hennes hjertesaker, kommer også til uttrykk gjennom hennes innsats for Bautahaugen Samlinger. Hun har sittet to perioder i styret, og at det ble fast omvisning der, at det ble ”liv i husa”, at det ble utarbeidet brosjyre, er alt sammen Gunvors fortjeneste.

Samme engasjement har hun vist for Bagn bygdesamling, Valdres folkemuseum, og Valdres Historielag. 

Gunvor Thorsrud Berg har også vært politisk engasjert, og satt i Hovedutvalg for kirke, kultur og fritid 1990-1995. 

”Det som karakteriserer Gunvor, er stort pågangsmot med stå-på vilje.

Hun er grundig, og det hun setter i gang med er gjennomtenkt. Hun er faglig dyktig, og god til å ordlegge seg. Hun er flink til å få med seg folk og få gjennomført det hun brenner for. Formidling av kulturarven, og videreføring av tradisjoner, har vært viktig for årets prisvinner.

Det er en stor glede for meg å kunne tildele årets kulturpris til en så verdig prisvinner”, sa varaordføreren til slutt. 

Den særs lange lista med gratulanter, som overrakte blomster og gaver og ulike slag, illustrerte ytterligere at Levekårskomiteen nok en gang hadde gjort et riktig valg av prisvinner.

Først ut var Gunvors egen mor, Dorthea.

Deretter fulgte:

-         Sør-Aurdal historielag, v/ Arild Haglung

-         Bautahaugen Samlinger, v/ Elling Fekjær

-         Bagn Bygdesamling, v/ Trond Bråten

-         Stiftelsen Bangsmoen, v/ Dagny Dahlen

-         Valdres historielag, v/ Ivar Aars

-         Valdres folkemuseum, v/ Rolf Karlberg

-         Jul Haganæs

-         Lars Aslak Egeberg

-         Helge Hartberg

Dessuten en vakker og morsom musikalsk hilsen ved Andris og Bente Hemsing.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |