tPublisert:  10.11.06

 

 

Hedalen øst i planutvalget

Tirsdag 2.12. behandles reiselivsprosjektet Hedalen øst i planutvalget.  Rådmannen har følgende forslag til vedtak:

Planutvalget har foretatt nok en vurdering av spørsmålet om hytteutbygging på Hedalen østås i forhold til kommuneplanen, etter at berørte myndigheter og private parter har hatt anledning til å avgi uttalelse.

Utvalget går inn for at det kan settes i gang arbeid med en reguleringsplan for turistutbygging Hedalen østås, i hovedtrekk slik det er beskrevet i brev fra Prevista datert 11.08.03.

Planutvalget vil i senere sak presisere nærmere betingelser for arbeidet. Utvalget vil imidlertid allerede nå signalisere at antall hyttetomter må reduseres i forhold til forslaget.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |