tPublisert:  10.11.06

 

 

Temagruppene i Småsamfunnsprosjektet

Følgende temagrupper i Småsamfunnsprosjektet er nå klare:

Næringslivsgruppa
 

Navn

Odd Arne Klemmetsrud (leder)

Tlf: 61 34 96 80

E-post: oaklemmetsrud@saurdal-regnskap.no

Nils Ivar Grøv (nestleder)

Roar Myrvang

Lasse W. Høiås

Marit Aaslie Brenden

Harald Arne Haugen

Martha Nordby

Tor Einar Fekjær

Sentrumsutvikling

Representerer

Navn

Grunneiere

Arild Bjørnstad (leder)

Tlf: 61 34 95 38
E-post: arild-bj@online.no

Solstad/ Joker

Tor Ingar Nordby (nestleder)

Bautahaugen Samlinger

Emmy Bakkom (sekretær)

Boligområdene

Wenche Westrom

Bygdeutvalget

Olaf Ødegaard

Idrettslaget

Harald Kjensrud

Kommunen

Erling Aas

 Vassfaret og Vidalen

Representerer

Navn

Kommunen

Arild Haglund (sekretær)

Vassfaret elvekasse

Bjarne Berg (leder)

Kulturvernplanen for Vassfaret og Vidalen

Anne Holte Norberg

Styret for Hedalsfjella

Nils Sætrang

Vassfaret utmarkslag

Lars Elsrud

 Hyttegruppa

Område

Navn

Fledda

Stig Grydeland (leder)

Tlf: 22 32 40 94

E-post: s.grydeland@sensewave.no

Søbekk

Eldor Rødseth (nestleder)

Teinvassåsen

Kjetil Aambø

Vassfaret/ Vidalen

Svein Sundsbø

Muggedalen

Helga Perlestenbakken

 Eldre ungdom

Navn

Mari- Ann Klemmetsrud

Tony Strandbråten

Cato Storengen

Hilde Ruud

Svein Harald Liodden


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |