t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Visjoner

-Av Lars Elsrud-

Alle mennesker bør ha visjoner. Visjoner på egne vegne, i forhold til utdannelse, jobb, familie, hobbyer, utvikling av egenskaper en har o.s.v. Videre bør vi ha visjoner for stedet vi bor, for regionen vår, for landet vårt, ja og faktisk for hvordan verden bør være.

Det er selvsagt visjonene i forhold til oss selv som personer vi har størst mulighet for å oppfylle. Men vi har ganske gode muligheter for å kunne jobbe for at visjoner som vi har for stedet vi bor oppfylles. Og det er faktisk ikke umulig for enkelt personer å nå så langt at de kan være med å oppfylle visjoner for hele verden. F.eks. Gro Harlem Brundtland må en vel kunne si har klart det.

Felles for dere som leser denne kommentaren her, er at dere har et forhold til Hedalen. Det betyr at vi alle har til felles, at vi bør ha noen visjoner om hva vi ønsker Hedalen skal være i f.eks. år 2020. Noen har visjoner mange vil være enige i, andre har visjoner få eller ingen andre vil være enige i. Det er sikkert lesere av denne kommentaren som ønsker Hedalen ”dit pepper’n gror” – og det er jo en visjon. Mens andre har visjoner om å beholde ”status quo”, og noen har visjoner om det de mener er utvikling av ett eller flere felter.

Ønsker en virkelig å jobbe for at noen av visjonene en har for Hedalen, så finnes det flere muligheter. En ting er privat initiativ. Hedalen er veldig heldig stilt ved at flere privat personer har etablert egne arbeidsplasser, og noen av disse har fått et omfang som gir arbeidsmuligheter (og andre muligheter) til svært mange sett i vår målestokk. Det er også noen som oppriktig har forsøkt å skape arbeidsplasser, men som av forskjellige årsaker har misslykkes. Felles for både de som har lykkes og de som har mislykkes, er at de har hatt en idé de har hatt tro på. Så stor tro, at de har vært villige til å satse både mye tid og penger på å lykkes.
Vi er også i fremtiden helt avhengig av at noen med tilknytning til Hedalen tørr å satse tid og penger på ideer de har.

En annen god mulighet for å nå visjoner en har for Hedalen, det er å være med og skape tilbud gjennom lag og foreninger. Også her er vi veldig heldig stilt, ved at mange har brukt mye av sin fritid til å etablere bl.a. kulturtilbud med svært høy kvalitet.

En tredje god mulighet for å nå visjoner, det er gjennom politisk engasjement. Og det er mange hedøler som har brukt mye tid på politisk arbeide opp gjennom tiden. Det som er bekymringsverdig i den sammenheng, det er manglende engasjement gjennom både medlemskap (og dermed innflytelse) i de politiske partiene. Og det er svært bekymringsfullt med den synkende valgdeltakelsen. Disse forholdene kan på sikt være ødeleggende for det demokratiske systemet slik vi kjenner det i dag. Det er viktig at så mange som mulig er engasjert i politikken også i de fire årene mellom valgene, og kommer med innspill de som er valgt inn i kommunestyret.

En fjerde mulighet som vi hedøler har vært så heldig å få i forhold til å kunne nå visjoner for bygda vår, det er småsamfunnprosjektet som etter hvert begynner å bære noen ”gode frukter”.

Dette var noen ”raske tanker” om visjoner for Hedalen og muligheter for å nå disse.

Så noen tanker om en debatt som venter oss i årene som kommer. Vi vil leve med debatt om administrative enheter. Dette vil være kommunesammenslåing, det vil være fylkeskommunens skjebne, det vil være regionalisering og det vil være EU-debatt. Uavhengig av utfallet av disse debattene så er det noen ting som ligger fast. Hedalen vil alltid være der det er nå. Våre nærmeste nabobygder vil alltid være Begnadalen og Nes, med resten av Sør-Aurdal og deler av Hallingdal også innenfor en ganske liten omkrets. Det finnes kun en måte å komme nærmere større steder som Fagernes, Hønefoss, Oslo, Nesbyen, Gol, Gjøvik og Lillehammer, og det er gjennom forbedret kommunikasjon. I den sammenheng finner jeg det for øvrig oppsiktsvekkende at vi i Valdres og hallinger kan drive og krangle om hvor stamveien til Bergen skal gå, så lenge begge dalførene er svært godt tjent med å få Ev16 mellom Oslo og Sandvika så god som mulig. Når den er på plass, da kan vi ”finne fram at kniva og møtes på Vasetdansen” for videre stamveidiskusjon.

Men det viktigste med avsnittet ovenfor, det er dog at det er Begnadalen og Nes som uansett alltid vil være våre nærmeste nabobygder. Jeg er overbevist om at en god del visjoner som mange av oss ønsker for Hedalen i fremtiden, de kan kun nåes gjennom felles løsninger med våre nærmeste nabobygder. Så derfor er en av de visjonene jeg har for Hedalen, å være med å skape et fellesskap mellom Hedalen, Begndalen og Nes som kan styrke dette området sin attraktivitet som bo- og arbeidssted for kreative personer med masse innsatsvilje i fremtiden. Også må selvsagt alle bygdene få lov å utvikle sine spesialiteter, for dette er tre bygder med svært forskjellige egenskaper hva f.eks. natur og kommunikasjon angår
    

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |