tPublisert:  10.11.06

 

 

Sulten bjørn i Øståsen

Tor Kristian Stugård, Øivind Jordet og Harald Bakke kom onsdag 8.10. over ferske bjørnespor ovenfor Kyrebrua/Rålia på Øståsen.

Karene fikk tatt mål av sporene og oppgir størrelsen til å være 20 cm * 15 cm.  Kan det være Deisjøbamsen som fremdeles oppholder seg i bygda?

Sulten ser det ut til at bamsen er.   Lorten etter ruggen inneholdt nemlig  både blåbær og elghår.
 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |