tPublisert:  19.04.20

 

Skiløype fra Fjellstølen til Fledda?

Levekårskomiteen gjorde onsdag 15.10. følgende enstemmige vedtak: 

"Rådmannen undersøker om det er mulig å gjøre forsøk med tospors høykvalitetsløype fra Fjellstølen til Fledda i Hedalen. Løypen bør legges i nærheten av hytteområder, slik at både kommunens befolkning og våre hyttegjester kan benytte dem."


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |