tPublisert:  10.11.06

 

 

Profilering og markedsføring av Hedalen

Hvor kommer du fra?

- Jeg er fra Hedalen

Eh. Heddal?

-Nei, Hedalen

Heidal oppi Gudbrandsdalen, ja..

-Nei, H E D A L E N

Hvor er det da?

-Sør i Valdres/ hørt om Vassfaret? / midt mellom Hønefoss og Fagernes/ 14 mil nord for Oslo…………..

Eller hvordan forklarer du ute i den store verden hvor du bor, har hytte, har familie eller av andre grunner skal forklare hvor Hedalen er. Stig Grydeland tok opp dette temaet i ukens kommentar for ikke så lenge siden. Han pekte på at det er viktig at Småsamfunnsprosjektet jobber utad.

Som et ledd i dette arbeidet ønsker Småsamfunnsprosjektet å knytte seg til et eller flere lag/ foreninger for samarbeid. Det er ønskelig å samarbeide om utforming av logo og tekst som kan få Hedalen mer fram i lyset. Logo og tekst skal benyttes på effekter som selges til bygdefolk, turister, hyttebeboere m.m. Aktuelle effekter for salg kan være t-shirts, caps, klistremerker, krus, tøymerker o.s.v. Salget vil forhåpentligvis gi noen kroner i kassa for selgerne.

For lag og foreninger i bygda som ønsker å gripe ideen, er det bare å ta kontakt med Hedalsprosjektet v/ Gunnar Haugen.

E- post: post@hedalsprosjektet.no
Tlf: 971 19 207


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |