tPublisert:  10.11.06

 

 

-Dette skal vi få til!

Det var konklusjonen på møtet om bredbånd til Hedalen sist onsdag.  To representanter fra Eidsiva og én fra fylkeskommunen hadde møtt opp for å orientere om bredbåndsatsinga.

Skolen

Det er Hedalen barne- og ungdomsskole som vil få bredbånd først.  Radiolinjen vil være på plass i begynnelsen av desember.

Elever og lærere får altså litt av en julepresang.  Å surfe på nettet vil oppleves som å jobbe i forhold til skolens egen server.  Og selv om ikke skolens maskiner er av de sprekeste, så vil framkommeligheten på nettet bli sterkt forbedret når kapasiteten økes fra dobbel ISDN til 10 megabit.

Næringslivet og privatmarkedet

Trinn to i satsinga vil være næringslivet.  Her er hjemmekontorene inkludert.  Eidsiva, SAE og Småsamfunnsprosjektet skal i nær framtid gjennomføre en befaring i bygda.  Her vil en se på hvilke muligheter som finnes for å få til bredbåndsutbygging til resten av dalen. 

Et par tre alternativer vil bli lagt fram, og hvert av disse vil bli prissatt.  Næringslivet må så være motor for å få privatmarkedet med i satsinga.

Priser for næringslivet

Eidsiva kunne ikke komme med noen endelig prisliste på møtet onsdag.
-- Vi er verken billigst eller dyrest., sa Johan Flå. Med dette som utgangspunkt antydet han følgende priser:

Via telenettet:

384/128 megabit 480 kr/mnd  
640/256 megabit 1080 kr/mnd  
1024/384 megabit 1280 kr/mnd  
SHDSL 2.3 megabit 3500 kr/mnd  

Tillegg:

1 års binding:  9000 kr

2 års binding: 3500 kr

3 års binding    500 kr

Radiolink:  6000 kr i etablering.  1400 kr/mnd for 0,5 megabit. 1000 kr/mend for 0,4 megabit.

Eidsiva understreket at dette var foreløpige priser til næringslivet.  Privat-markedet vil få andre tilbud


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |