tPublisert:  10.11.06

 

 

Anne Hilde – ny sokneprest i Gjerdrum 

-Av Kjell Ellefsen-

Søndag 19.10 ble Anne Hilde Flaten Øigarden innsatt som sokneprest i Gjerdrum på Romerike. Mye folk var møtt fram i den vakre Gjerdrum kirke for å ta imot sin nye prest. Anne Hilde hadde lagt opp til høsttakkefest og storfamiliegudstjeneste.

Her fikk alle sitt – både barn og unge, voksne og eldre. Den lokale 4H klubben bar inn i kirken frukt, grønnsaker og hjemmebakt brød. I andakten kommuniserte hun fint med de unge 4H-erne, og fikk fram smilet hos oss i kirken. En stor opplevelse var det også å stå i den lange køen for å ta imot brød og vin! Sin første gudstjeneste i Gjerdrum gjennomførte hun med varme og verdighet. For meg var det også en opplevelse å høre henne tale på sitt vakre hedalsmål.  

Under kirkekaffen ble hun ønsket velkommen av lederen i menighetsrådet som sa at han hørt følgende kommentar etter gudstjenesten: ”Vi hadde hørt at hun var dyktig, men at hun var så dyktig, visste vi ikke!” Anne Hilde takket for velkomsten, og gledet seg over ”en himmelsk hærskare” av gode medhjelpere i menigheten. ”Vi begynner å trives”, sa hun. 

Gjerdrum er kjent for å ha et rikt menighets- og misjonsliv. Men det blir en stor utfordring å være alene prest i et prestegjeld med stor tilflytting – i dag bor det ca 5000 mennesker i kommunen som er i sterk utvikling. 

Hedalen kan være stolt av den nye soknepresten i Gjerdrum! Den som kommer til Gjerdrum og Heni kirker litt øst for Oslo, vil høre en prest som taler et vakkert hedalsmål! Og sånt rent personlig, gleder vi i vår familie oss over å ha fått en hedøling som prest i den bygda hvor Inger Hanne har så mye slekt!

Kjell Ellefsen

”Gammelpresten”


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |