tPublisert:  10.11.06

 

 

Bygdeprisen 2003

På bygdefesten fredag 31.10. ble Elling Fekjær tildelt Bygdeprisen for 2003. 13 personer var foreslått til prisen.  Leder av Hedalen bygdeutvalg, Oddvar Gran, stod for prisutdelinga.  Her gjengir vi hans tale.

Bygdeprisen i Hedalen er en hedersbevisning til dem som gjør noe for trivsel og samarbeid i bygda. De som står her, er alle foreslått til Bygdeprisen 2003.

Det er mange grunner til at dere er foreslått, og det er svært forskjellig innsats dere gjør.  Det kan være alt fra frivillig innsats og masse gratisarbeid i lag og foreninger, til politisk arbeid til beste for bygda.  Takk til dere politikere! Dere har en vanskelig jobb som dere sjelden får takk for.

Der er like viktig å holde gamle tradisjoner i hevd som det er å skape noe nytt.  Vi vil spesielt nevne den store innsatsen som ligger bak å få til Hedalen.no.  Det var en nyskaping som blir mer og mer viktig for bygda.  Vi vet godt hvem vi skal takke for det, Arne!

Den gamle dugnadsånden er meget viktig som motvekt til en voksende grådighetskultur.  Vi har noen dyktige grundere her i bygda som har skapt mange arbeidsplasser.  Vi takker dere for innsatsen for å opprettholde bosettinga i bygda!

De som tidligere har fått Bygdeprisen, har sagt at de var glade for å få den.  Det er en måte vi andre kan få sagt at vi verdsetter det dere gjør.

Det er fint at det er så mange forslag til kandidater til Bygdeprisen. Det viser at vi har mange positive personer som bidrar til å opprettholde et godt bygdemiljø.  Vi vil gi dere en enkel blomst som tegn på at vi setter stor pris på dere.

Halldis Moen Vesaas sa det slik:  "Det hjelper da noen få forfrosne at du er varm."

Følgende personer var foreslått til bygdeprisen:

 • Guri Amundsplass
 • Inger Olea Digene
 • Elling Fekjær
 • Harald Arne Haugen
 • Arne Heimestøl
 • Kjellaug Kjensrud
 • Arne G. Perlestenbakken
 • Kjellfrid Skoglund
 • Anders Vidar Storruste
 • Ragna og Gudmund Stugaard
 • Magne Ruud
 • Geir Øverby

Bygdeprisen 2003

tildeles

Elling Fekjær

for mangeårig innsats for Bautahaugen samlinger. Solstad kafé, Vassfarhuset, er blitt et flott sted der bygdefolk og tilreisende kan samles til hygge og bevertning.

Fekjær psykiatriske pleiehjem er blitt en god institusjon som også er en av de største arbeidsplassene i Sør-Aurdal. 

Det politiske og kulturelle arbeid som er nedlagt, har vært viktig for bygda.

Takket være din innsats er Hedalen blitt et bedre sted å bo.  BYGDA TAKKER DEG!

Hedalen bygdeutvalg

Oddvar Gran


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |