tPublisert:  10.11.06

 

 

God start!

5. september iverksatte Opplandstrafikk ordninga med bestillingsbuss i Hedalen.

 Bestillingsbussen er samarbeidsprosjekt mellom Småsamfunnsprosjektet og Oppland fylkeskommune.  Første helg kjørte Fossholt fem passasjerer.

To av passasjerene hadde vært på hytta i helga.  De var meget tilfreds med det nye tilbudet og mente at det burde markedsføres for hyttefolk også.

Les mer om bestillingsbussen her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |