tPublisert:  10.11.06

 

 

Kjent finansmann inn i Vassfarporten Skisenter

Vinteren er på hell, og flere og flere bare flekker dukker fram i solvendte hellinger. Som for eksempel Fossholtbakka. Og selv om vi nå gleder oss til sol og vår, spirende åkrer og grønne ballsletter, er det ingen grunn til å legge skjul på at en stadig økende skare alpinentusiaster her i bygda gjerne ville ha beholdt snøen litt lenger.

Denne våren går naturen sin gang, men allerede til sommeren kan det være duket for en storstilt utbygging. To moderne snøkanoner av betydelig størrelse er bare første skritt på veien mot noe som er planlagt å bli en av de største turistbedrifter i Valdres.

Styreleder Harald Arne HaugenStyreleder Harald Arne Haugen i Vassfarporten Skisenter sier til Hedalen.no at planene lå klare allerede på første styremøte, og at styret umiddelbart satte i gang arbeidet med å skaffe nødvendige kapital.

Arbeidet med kapitalutvidelsen gikk forholdsvis tregt de første ukene, men fikk et gjennombrudd da en av Norges ledende finansmenn, en weekend for ikke lenge siden, besøkte Hedalen i forbindelse med kjøp av Heddahytte.

Kjøperen og hans familie ble invitert med på biltur gjennom bygda og tilhørende besøk i alpinanlegget, og deres umiddelbare reaksjon etter å ha opplevde de familievennlige bakkene og den praktfulle utsikten mot Storrustefjella var : - Her kan det gjøres noe!

Snøkanonene er av typen Megafloops, med 2000 Khz og innebygget zoom.Styreleder Haugen fant da tiden inne til å presentere planene som styret for
Vassfarporten Skisenter allerede hadde vedtatt, og etter en kort drøfting, der investorens kone og barn presset hardt på til fordel for Hedalen, erklærte familiefaren at han og hans familie , på visse betingelser, vil gå inn med all nødvendig kapital.

- Han er stinn av gryn, sier Haugen og legger til at vedkommende, i tillegg til å være forretningsmann, alpinentusiast og familiefar, er genuint interessert i stavkirker, tidligere tiders tømmerdrift, gamle tømmerbygninger og steiner med skrift på.

Mange vil sikkert være interessert i å få vite hvem man på denne måten får inn i bygda, men styreleder Haugen ber om forståelse for at han ikke kan røpe vedkommendes identitet. Selv om det aller meste nå er i boks, er avtalen ennå ikke helt klar. Bekjentgjøring av navn på nåværende tidspunkt vil være i strid med det partene så langt har blitt enige om, og vil ødelegge hele opplegget.

På vårt spørsmål om hvilke betingelser det er tale om, svarer Harald Arne Haugen at det er her hver enkelt hedøling kommer inn i bildet. Investoren har gjort det helt klart at han ikke ønsker å satse fem flate øre uten at nødvendig støtte fra lokalbefolkningen kan dokumenteres
temmelig raskt.

Man har derfor å besluttet å legge ut underskriftslister på Livi, Joker og Prosjektleder Gunnar HaugenHedalen sveis og rep.
Listene vil ligge i framme i åpningstiden torsdag og vil deretter bli overlevert leder for Småsamfunnsprosjektet, Gunnar Haugen. Han på sin side har lovet å ekspedere listene videre til den aktuelle adresse så snart han kommer på kontoret fredag morgen.

Harald Arne Haugen sier til slutt at han ser det som utrolig viktig at folk i bygda nå reagerer raskt og positivt. Han legger ikke skjul på at både hallinger og nordvaldriser står klar til å overta dersom vi hedølinger ikke viser den ønskede interesse. - Her teller hver eneste underskrift!

De som av en eller annen tvingende grunn ikke har anledning til å besøke noen av ovennevnte steder, kan legge lapp i Småsamfunnets postkasse ved Hedalen kontorpark eller sende en e-postmelding til Hedalen.no,  arne@hedalen.no.  Alle meldinger som kommer hit før fredag morgen, vil bli ekspedert videre sammen med innkomne underskrifter.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |