t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Om og men

 -Av Marit Aaslie Brenden-

Arbeidsplassen er under omorganisering. Mange av kollegene mine har vært omstilt flere ganger allerede. Jeg er snart moden for omskolering, og i hjemmet hersker ombyggingsarbeidet.

Pussig hvordan to bokstaver i starten av et ord kan skape store omveltninger og snu opp ned på tilværelsen….. 

De fleste arbeidsplasser blir med jevne mellomrom omorganisert eller omstrukturert. I beste fall blir det bare gjort mindre omprioriteringer.

Stadig skiftende krav til hva som er de rette oppgavene og hvordan de best kan løses, setter også store krav til omstillingsevnen hos både mennesker og teknologi. Evnen til å takle omstilling og å være innovativ er etter hvert noen av de viktigste kriteriene ved ansettelser. Karrierestigen blir ikke særlig bratt om vi holder fast ved gamle rutiner og (u-)vaner. Vi må bare være klare for å kaste oss ut i nye utfordringer, bli sagt opp, omskolert og ansatt igjen. Minst tre ganger i løpet av yrkeslivet, skal vi tro de som vet noe om det. 

Det er imidlertid ikke alltid like populært å nevne omkostningene dette kan påfører bedriften, og ikke alle er like ivrige etter å vise fram tallene i etterkalkylen. Mange opplever nok fenomenet Keiserens nye klær. Uansett tar omkledningen tid. Vi er ganske trege å få i bevegelse. På kort sikt liker vi egentlig å ha det slik det ”alltid” har vært, men så viser det seg at vi heldigvis er ganske tilpasningsdyktige og har dårlig korttidsminne i tillegg.  

Lysten til å lære nye ting har de fleste av oss. Omskolering høres imidlertid ut som en real straffelekse, gitt i forbindelse med et opphold på en forbedringsanstalt. Men, ikke sjelden kan en slik omkalfatring være det nødvendige sparket som skal til for at vi skal komme oss videre på noe vi egentlig har ønsket lenge. 

Som om vi ikke har nok endringer i skole og arbeidsliv, bruker vi mye av fritida og pengene våre på ombygging av hus og hytter. Når vi ikke har større prosjekt på gang, nøyer vi oss med ominnredning og ommøblering. Til og med stueplantene kan få oppleve et nytt liv med ompotting når vi kommer i vårstemning. Omveltningene kan slå til på mange fronter.  

Heldigvis finnes det om-ord som uten unntak får tilværelsen tilbake i likevekt. De anbefales brukt sammen med de andre om-ordene i rikt monn; 

Omtanke, omsorg og omfavnelse.

Nyt våren – en naturlig omveltning!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |