tPublisert:  10.11.06

 

 

Siste nytt om Hedalsbrosjyra

-Av Gunnar Haugen-

Småsamfunnsprosjektet har startet arbeidet med å lage ei hedalsbrosjyre.  Brosjyra vil inneholde ca 40 A5 sider og skal trykkes på papir av god kvalitet.

Første del av trykksaken vil inneholde en presentasjon av bygdas severdigheter. Deretter blir det ca 25 sider der bedrifter og foretak får tilbud om ei A5 – side hver hvor de blir presentert med bilde, kontaktinformasjon og beskrivelse av produkter/tjenester.

Bedrifter og foretak vil også bli oppsummert i et eget kontaktregister. En kan fritt benytte sin egen side i annen markedsføring. For eksempel kan siden benyttes til markedsføring på Hedalen.no

Mot slutten vil det bli plass til kommunal informasjon og viktige telefonnumre.

Brosjyra sendes ut til alle husstander i bygda og legges ut til alle hytter på Hedalsfjellet. I tillegg vil det trykkes opp et betydelig antall ekstra brosjyrer som kan legges ut på turistinformasjoner i Ringerike og Valdres, i butikker i bygda og med tanke på hytte- /reiselivsmesser.

I tiden framover vil bedrifter og foretak i bygda bli oppsøkt av Næringslivsgruppa i Småsamfunnsprosjektet med tilbud om profilering på egen side i brosjyra. Målsetningen er at brosjyra kan sendes til trykking i løpet av august.

Småsamfunnsprosjektet støtter tiltaket med kr. 20.000,-.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |