tPublisert:  10.11.06

 

 

Tilbringertjenesten

-Av Gunnar Haugen-

På siste bygdemøte i Småsamfunnsprosjektet kunne leder av avdeling for Samferdsel i Oppland fylkeskommune opplyse at han var godt fornøyd med oppslutningen rundt bestillingsbuss til Valdresekspressen. Oppland fylkeskommune har gitt signaler om at de ønsker å styrke tilbringertjenestene de har opprettet.

Det er ikke utenkelig at vi kan få utvidet tilbudet med bestillingsbuss. Forutsetningen er at det avdekkes et helt klart behov for utvidelse av dagens tilbud. Småsamfunnsprosjektet ønsker derfor tilbakemeldinger på om det er andre tidspunkt, dager med mer hvor det er et reelt behov for tilbringertjeneste.

Har du synspunkter på dette bes du ta kontakt med Småsamfunnsprosjektet v/ Gunnar Haugen tlf. 61 34 72 66 / 971 19 207 (mandag og fredag). E-post: post@hedalsprosjektet.no


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |