tPublisert:  10.11.06

 

 

Vannkvalitet

Sør-Aurdal kommune har sendt oss resultat av vannprøve med forklaring.  Her kan vi se hvilken vannkvalitet Skolehagan og Bronbakklia har for tiden.

Analyseresultater

Prøver fra:
Hedalen Vannverk
   
 
04/ 388-1 Grunnvann, ubehandlet Tatt ut: 19.04.2004
  Fra: Nettprøve/Renseanl.  
  Heterotroft kimtall 22°C

5

/ml <%=grense%> <%=norm%>  
  Kimtall ved 37°C

1

/ml <%=grense%> <%=norm%>  
  E.coli MPN

<1

/100ml <%=grense%> <%=norm%>  
  Totalt antall koliforme MPN

<1

/100ml <%=grense%> <%=norm%>  
  Intestinale enterokokker MF

<1

/100ml <%=grense%> <%=norm%>  
  Clostridium perfringens MF

<1

/100 ml <%=grense%> <%=norm%>  
  Lukt/smak

Normal

<%=Nemning%> <%=grense%> <%=norm%>  
  pH, surhetsgrad

7.9

  <%=grense%> <%=norm%>  
  Fargetall

<2.5

mgPt/l <%=grense%> <%=norm%>  
  Konduktivitet v/25°C

24

mS/m <%=grense%> <%=norm%>  
  Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%> <%=norm%>  
  UV-trans./254nm/5cm/ufiltrert

99

% <%=grense%> <%=norm%>  
Anne Mari Helle
Laboratorieleder

 

 
 

UTDRAG AV DRIKKEVANNSFORSKRIFTENS KRAV / NORMER
 

 

Analyse

ønsket verdi

største tillatte

verdi

 

Heterotroft kimtall  /ml, 22°C

(Bakterier og sopp som naturlig forekommer i vann. Ikke sykdomsfremkallende, men kan påvirke lukt og smak. Høye verdier tyder på mye organisk forurensing (mye næringsstoffer).)

 

 

-

 

Ved verdier

>100

må årsaken undersøkes

Heterotroft kimtall  /ml, 37°C

(Det totale antall dyrkbare mikroorganismer, som naturlig ikke er hjemmehørende i vann. Tyder på forurensning)

 

-

20

Kravet gjelder bare vann på flasker

 

Totalt antall koliforme bakterier MPN /100 ml

(Mulige tarmbakterier. Stammer som oftest fra dyreekskrementer, gjødsel eller kloakk, men kan også forekomme i råtnende planter o.l.)

 

<1

 

<1

 

Escherichia coli/100 ml  (E.coli MPN)

(En sikker tarmbakterie fra dyr eller mennesker. Tyder på stadig tilførsel fra gjødsel eller kloakk eller en fersk punktforurensing.)

 

<1

 

<1

Intestinale streptokokker /100 ml

(Tarmbakterier fra dyr eller mennesker)

 

<1

 

<1

Clostridium perfringens /100 ml

(Sporebærende bakterier som er uønsket i næringsmiddelbedrifter)

 

<1

 

<1

 

pH, surhetsgrad

 

7,5 - 8,5

ikke over 9,5

ikke under 6,5

 

Farge, mgPt/l

(«gult» eller «brunt» vann fra f.eks. humus eller jern/mangan)

 

<1

 

 20

 

Turbiditet FTU

(Meget små faste partikler som holdes svevende i vannet, f.eks. jordpartikler, boreslam, m.v. Vann med høy turbiditet har blakket/uklart utseende).

 

<0,4

 

      1 fra anlegg

      4 hos abonnent

Konduktivitet (ledningsevne)

(Avhenger av vannets totale mineralinnhold)

 

-

 

-

Hydrogensulfid

(Svovelholdig gass oppløst i vannet. Lukt av råtne egg. Ikke helsefarlig, men ubehagelig. Kan forekomme ved nedbrytning av organisk stoff. Vanligvis bare problem i enkelte borebrønner)

 

skal ikke kunne

luktes

 

-

Hardhet

(Høyt innhold av kalk og noen andre mineraler. Ikke helseskadelig. Kan føre til avleiringer og andre bruksmessige problemer. Problem vanligvis ved hardhet over 3-4°dH)

 

-

 

ikke angitt

maksimalverdi

Jern

(Høyt jerninnhold kan gi utfellinger, misfarget vask og kan påvirke utseende, lukt og smak. Høyt jerninnhold er ikke helseskadelig.)

 

<0,05mg/l

 

0,2mg/l

Mangan

(Høyt manganinnhold kan forekomme alene eller sammen med høyt jerninnhold. Tilsvarende ulemper. Høyt manganinnhold er ikke helseskadelig. Gir «metallsmak»)

 

< 0,02 mg/l

 

0,05 mg/l


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |