t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Vinn –Vinn

-Av Ole Bjarne Strømmen, SVU

Høystandard skiløyper kjørt med løypemaskin er nesten en nødvendighet i fremtiden. Hedalen er i konkurranse med veldig mange andre områder i Norge når det gjelder hyttebygging. Hvert år bygges det ca. 5000 hytter i landet vårt. De fleste områder som tilbyr hyttetomter i dag, har høystandard skiløyper. Jeg mener at det vil bli en vinn-vinn-situasjon hvis alle kunne samarbeide om å få til et slikt tiltak.

Høystandard skiløyper i Hedalsfjella vil være en vinn-vinn-sak fordi:

 • Bedre skiløyper i Hedalen vil føre til at mange av de 800 hyttene blir mer brukt. Undersøkelser har vist at nesten 50 % av forbruksbehovet blir handlet lokalt av hytteeierne. Altså vil det dryppe på næringslivet hvis løypene blir en årsak til at hyttene blir mer brukt.
   
 • For grunneiere vil eiendommen få økt verdi fordi området blir mer attraktivt. Hvis det selges hyttetomter eller utmarksopplevelser som jakt og fiske på eiendommen, så vil disse bli sterkere etterspurt - med den konsekvens at høyere pris kan tas ut i markedet.

  Hvis slike verdier ikke utnyttes på eiendommen i dag,  betyr det ikke at eiendommen ikke tar del i verdiskapingen, for eiendommen kan komme til å utnytte slike resurser senere -- med gode mulighet for å ta ut bedre priser for sine produkter enn om området ikke var utviklet med slik infrastruktur.
   
 • Hytteeiere vil kunne oppleve at eiendommene stiger i verdi. I tillegg vil hytteeiendommen få større bruksverdi. Ved omsetting av hytter brukes alltid salgsargumenter som gode skiløyper og fine turmuligheter  i området -- hvis så er tilfelle.
   
 • Bygdefolket i Hedalen vil også nyte godt av et slikt tiltak gjennom økt bokvalitet med et bedret tilbud for frilutsliv. Med større økonomisk aktivitet som en følge av et slikt tiltak vil også arbeidsplasser kunne skapes som et resultat av økt etterspørsel av varer og tjenester. Dette vil være en bidragsyter til at arbeidsplasser og bosetting sikres.

I påsken ble det gjort en forsøk med en slik høystandardløype fra Reset mot Høgdefjell. Mange har positiv tilbakemelding på tiltaket.

For å kunne realisere et slikt prosjekt er det lurt at Hedalsprosjektet blir en drivkraft i en slik prosess. Arbeidet må legges opp slik at alle berørte parter er inkludert. Er hedøler, hytteeiere, grunneiere og lag og organisasjoner villige til å være med på å skape denne vinn-vinn situasjonen?

Det er fortsatt anledning til å komme med innspill i en innledende fase. Send gjerne din mening til post@svu.no .
 


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |