tPublisert:  10.11.06

 

 

Høykvalitetsløyper i Hedalsfjella

Sør-Valdres utvikling har satt i gang forsøk med høykvalitetsløyper på Reset i påska.  Hedalen.no tok turen til Høgdefjell søndag og prata med turgåere.  Alle er positive til hevet løypestandard, og Helge Nordby tar til orde for å vurdere en annen type maskin enn den som er på fjellet nå.

SVU er opptatt av å få tilbakemelding fra flest mulig på tiltaket.  Her gjengir vi innholdet på plakater som er satt opp i løypetraseen:

Prøveprosjekt høystandardløype

Sør-Valdres Utvikling BA ønsker å finne ut om det er ønskelig og mulig å etablere høystandard skiløyper i området.

Her peker vi på muligheter:

  • Der terrenget tillater det, kan det kjøres høystandardløyper. De fleste steder forutsetter dette nye traseer med noe tilrettelegging.
  • Det kan lages rundløyper.
  • Scooterløyper kan være tilførselsløyper til høystandardløypenettet.

SVU ønsker tilbakemelding på følgende:

  1. Ønsker du høystandardløyper i området?
  2. Kan du tenke deg å kjøpe andeler i løypemaskin hvis dette blir aktuelt?
  3. Kan du bidra med årlig driftsstøtte på 400 kr eller mer?

Det kan være aktuelt å lage et andelslag der bl.a. alle brukere og næringsliv er medeiere. En slik løsning kan være en fordel for å fremme samhandling og forståelse.

Vi tror at et slikt tiltak kan føre til flere gjestedøgn, mer aktivitet, større trivsel og økt verdiskapning.

Det er viktig at du gir tilbakemelding på e-post eller i brev.

Sør-Valdres Utvikling BA
2930 BAGN
post@svu.no

Noen tilbakemeldinger

Helge Morke fra Skui i Bærum har hatt hytte på Reset siden 1978.   --Vi har hatt fine løyper til nå, men en slik løypemaskin vi har her i dag, vil kunne lage bedre spor.  Jeg kommer til å fortsette å gå mye på ski i fjellet.

Bjarne Berg fra Hedalen mener at hevet standard på løypenettet vil ha betydning.  --Dette er særlig viktig hvis vi skal satse på hytteturisme som næring.  Samarbeid med løypekjørne vi i dag har og grunneiere er viktig.

 Skal vi satse på tilsvarende maskin som er på fjellet i dag, krever det mye forarbeid på barmark.  Og ikke minst må økonomien i et slikt tiltak sikres.

Jan Arild Hegdal fra Hedalen har stor tro på hevet standard på løypenettet. --Får vi dette til, tror jeg flere vil benytte løypenettet.  Husk at barn og ungdom gjerne vil ha skøytetraseer.  Uansett:  Vi må ha mer å kunne tilby hyttegjestene våre enn det vi har i dag. Mange av dem som har hytte i området, er nok vant til høystandardløyper andre steder.

Karoline Fløtre fra Lørenskog er på hytteferie i Hedalen sammen med familien.  --Det er fint med slike løyper.  Jeg setter pris på korte turer, og da er det bra å kunne gå i gode løyper.

 

Alternativ til tung løypemaskin

Helge Nordby fra Hedalen støtter også tanken om å heve standarden på løypenettet.  Han kommer med følgende innspill:

--Da vi vurderte innkjøp av løypemaskin til HIL, ble vi gjort kjent med en snøskutermaskin som blir importert av Trygve Owren A/S på Vingrom.

Maskina er mye lik de noe eldre dobbeltbeltere, men har to kraftige ski som gjør at den får langt bedre styreegenskaper. To belter på à 500mm + ski, gjør at den har en arbeidsbredde på over 1300mm.

Dette gjør plass til både skispor og stavtak. Når det er hard snø, kan et selvgående (egen motor) freseaggregat henges mellom skuter og sporlegger.

Et slikt aggregat kan også henges etter vanlig skuter. Fordelen med dette utstyret er at den har langt bedre framkommelighet i forhold til en vanlig løypemaskin, samtidig som den lager spor med akseptabel bredde.

Ut fra at dette utstyret er blitt tatt mer og mer i bruk, spesielt der det er mye kupert terreng, slik vi har, så bør det være noe å vurdere.....Les mer her. Slik jeg forstod det, kan maskina leveres nedregistrert til 35km/t med rimelige avgifter.

Støtte til løypekjøring

SVU har i disse dager sendt ut forespørsel om støtte til skiløypekjøring.    Løypenettet koster, og skal en få til en heving av tjenestetilbudet, forutsetter det  støtte fra både bygdas befolkning og dem som har hytter i området. 

SVU foreslår 300 kroner i støtte, men er glad for både større og mindre beløp.  Følgende konto kan brukes:  6185 56 44699.  Merk hvilken del av kommunen innbetalingen gjelder for.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |