tPublisert:  10.11.06

 

 

Ny drift ved møbelfabrikken i Bagn

-Vi er svært glade for støtten lokale bedrifter og kommunen har gitt til kjøp av Bagn Tre & Møbler og AS Møbelindustri.  Nå er 10 arbeidsplasser berga, kommunen er sikra sine skatteinntekter fra nevnte arbeidstakere, og vi starter opp driften allerede førstkommende mandag.  Dette sier Arild Bjørnstad til Hedalen.no

Tidligere ansatte ved Bagn Tre & Møbler har, sammen med andre lokale aktører, fått tilslag på kjøp av varer og driftsmidler fra boene . Gruppen som står bak og har bidratt, er foruten tidligere ansatte med Arild Bjørnstad i spissen:

  • Bragerhaug AS
  • Etnedal Bilruter AS
  • Hebe Eiendom AS
  • Sør Aurdal Energi BA

Sør-Aurdal kommune ved planlegger Erling Aas og rådmann Ole Herman Aamodt har også gitt viktige bidrag til prosessen med å stable møbelpro-duksjonen på beina igjen.

--En del formaliteter må på plass med det første, forteller Bjørnstad. Blant annet må nytt styre velges.  Bedrifta må få et navn, stiftelsesdokumenter må ordnes, og daglig leder må tilsettes.  --Jeg har tro på den nye virksomheten.  Vi har blant anna utarbeida et høykvalitets kjøkkenkonsept.  som kan benyttes i bolighus og hytter.  Dette skal vi prøve å få ut i markedet. Ellers fortsetter leveransene til tidligere kunder.

--Vi er spesielt takknemlige for innsatsen Nils Martin Sætrang i SAE har vist i denne saken.  Han har brukt av ferien sin til å få dette kjøpet i orden, avslutter Arild Bjørnstad.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |