tPublisert:  10.11.06

 

 

Entreprenørskap i skolen

ARNE HEIMESTØL

-Skal vi få til næringsutvikling i Hedalen, er det viktig å satse på entreprenørskap i skolen, sa leder i SVU, Ole Bjarne Strømmen, på lærernes første planleggingsdag på Hedalen barne- og ungdomsskole onsdag 11.8. 

En undersøkelse viser at  blant dem som tidligere har gjennomført konseptet ungdomsbedrift, har 20,5% i aldersgruppen 25 til 34 år etablert sin egen bedrift. Den normale etableringsraten er 4%.

Med seg på skolebesøket hadde Strømmen Hilde Tveiten Døvre fra Valdres Næringsutvikling. Hun håper at lærerne vil prioritere entreprenørskap i skolen. --Motiverte og engasjerte lærere må til hvis vi skal lykkes, sa hun.

Regjeringen la i 2003 fram en plan for helhetlig innovasjonspolitikk.  Her heter det blant annet:

 • Det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap!
   
 • Norge skal være ett av verdens mest nyskapende land, der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.

Skal skolen fremme holdninger som er preget av entreprenørskap hos barn og unge, må den i sitt daglige arbeid være preget av de samme holdningene.

skoleplassen4.GIF (4763 bytes)På barnetrinnet er det viktig

 • å utvikle elevenes evne til å stole på seg selv

 • lære ta ansvar

 • tillate seg å prøve og feile

 • bygge opp under kreativitet og utforskertrang

 • lære om ressurser i lokalsamfunnet

 • få forståelse av økonomiske forhold i samfunnet

 • lage enkle elevbedrifter

På ungdomstrinnet bør en ha fokus på

 • idèutvikling

 • problemløsing

 • beslutningstaking

 • nettverksbygging

 • utnytting av lokale ressurser og muligheter

 • lære å føle ansvar for felles arbeidsoppgaver

 • lære å ta konsekvenser av egne valg

 • bli fortrolig med at valg av yrke kan innebære å skape egen arbeidsplass

 • yrkesveiledning

 • elevbedrift

 • bruke lokale bedrifter

Ungt entreprenørskap er en ideell organisasjon med formål å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge.

dette nettstedet kan en hente ideer til lokal satsing.Se denne presentasjonen av elevbedrift i ungdomsskolen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |